Vizualizujte vaše KPI pomocou nového typu grafu

V Data Studiu sa pred pár dňami objavil nový typ grafu, tzv. Gauge chart. O čo ide? Je to niečo ako ciferník v aute – ukazuje vám aktuálnu hodnotu metriky a veľmi ľahko z neho odčítate, ako ďaleko je váš cieľ. Tento graf je preto vhodný najmä na zobrazanie vašich kľúčových ukazovateľov (KPI).

gauge chart data studio

Graf obsahuje číselný údaj, podobne ako v prípade Scorecards a navyše vám zobrazuje niekoľko dôležitých informácií:

  1. Pruhy na pozadí reprezentujú výkonnostné rozsahy (napr. nízky, stredný, vysoký)
  2. Porovnanie s minulým obdobím
  3. Aktuálna hodnota metriky
  4. Nastavený cieľ

Podobne ako všetky ostatné grafy v Data Studiu, aj Gauge chart sa dá veľmi jednoducho a intuitívne upravovať podľa vašich potrieb. Za najväčšiu nevýhodu považujem fakt, že cieľ je možné nastaviť len manuálne, teda tak, že do príslušnej kolonky vložíte číselnú hodnotu a nie je tu možné použiť údaj napríklad z Google Sheets alebo hodnotu parametra.

Archivácia vlastných dimenzií a metrík v GA4

Najnovšia aktualizácia Google Analytics 4 upravuje pravidlá a spôsob archivácia vlastných dimenzií a metrík. Touto zmenou by sa mala zabezpečiť vyššia miera transparentnosti, čo je určite na mieste, nakoľko ide o nevratný krok.

Keď sa užívateľ rozhodne archivovať vlastnú dimenziu alebo metriku, zobrazí sa mu súhrnná karta so zoznamom publík a reportov, kde je vlastná dimenzia či metrika použitá. Užívateľ tak bude presne informovaný, na čo všetko bude mať archivácia dimenzie či metriky priamy vplyv. A ako vyzerá archivácia vlastnej dimenzie či metriky v praxi?

  • Publikum: ak je dimenzia alebo metrika použitá v publiku, toto publikum prestane byť aktívne v momente archivácie dimenzie či metriky. Všetky remarketingové zoznamy založené na exportovanom publiku budú naďalej fungovať, ale toto publikum prestane zbierať nových užívateľov.
  • Reporty (Explorations) a segmenty: reporty a segmenty sa v momente archivácie stanú neplatnými a nenačítajú sa. Ak budete chcieť report alebo segment načítať, musíte z definície odstrániť archivovanú vlastnú dimenziu či metriku.

Nový bezplatný kurz o Data Studiu je tu!

My v DASE Data Studio milujeme – tento bezplatný vizualizačný nástroj dokáže divy. Vieme však, že začiatky sú vždy ťažké, ale odteraz už nemusia byť! Google predstavil v rámci svojej Analytics Academy novú sériu videí, v ktorých predstavuje Google Data Studio naozaj pútavou a zrozumiteľnou formou. Tento kurz je vhodný nielen pre začínajúcich webových analytikov a marketérov, ale aj pre majiteľov firiem, ktorí chcú mať prehľad vo svojich dátach.

Kurz vás naučí vytvárať pôsobivé interaktívne dashboardy, ktoré môžete zdieľať so svojimi klientmi či spolupracovníkmi. Pozrite si úvodné video, alebo sa rovno prihláste do online kurzu na tomto linku.

V prípade, že sa analytike chcete venovať hlbšie, v Google Analytics Academy nájdete kurzy tak pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých. A že sa jedná o kvalitu potvrdzuje fakt, že na príprave kurzov sa spolupodieľali také esá ako Krista Seiden, Justin Cutroni a Ashish Vij.

BigQuery podporuje nové príkazy jazyka DDL

Vďaka dvom novým príkazom DDL (Data Description Language) v BigQuery môžete veľmi jednoducho vytvárať nové tabuľky priamo z SQL príkazu. Novo podporované príkazy sú:

  • CREATE TABLE LIKE – použite v prípade, ak chcete vytvoriť novú tabuľku so všetkými rovnakými metadátami inej tabuľky, a to tak, že nahradíte zoznam stĺpcov klauzulou LIKE, keď použijete príkaz CREATE TABLE.
  • CREATE TABLE COPY – použite v prípade, ak chcete vytvoriť novú tabuľku s rovnakými metadátami a údajmi z inej tabuľky, a to tak, že nahradíte zoznam stĺpcov klauzulou COPY, keď použijete príkaz CREATE TABLE.

Že ešte stále neviete, čo je to BigQuery a ako by mohlo pomôcť vášmu biznisu? Stačí ak sa prihlásite do nášho newslettera a my vám to prostredníctvom našich blogov a videí radi vysvetlíme.

Vyskúšajte si prácu s BigQuery so vzorovým datasetom od Googlu

Ak vás BigQuery láka, ale nemáte vlastný zdroj dát, na ktorých by ste si prácu s ním vyskúšali, môžete použiť dáta z Google Merchandise Store. Google sprístupnil BigQuery dataset, ktorý obsahuje export dát z GA4 vlastníctva z obdobia 1. novembra 2020 do 31. januára 2021.

Pre prácu s BigQuery potrebujete mať vytvorené konto v Google Cloud Platform. BigQuery môžete s určitými obmedzeniami používať aj zadarmo. Ak vám takýto prístup stačiť nebude, môžete si nastaviť fakturáciu a využiť tak plný potenciál, ktorý BigQuery ponúka. Poznámočka nakoniec: dáta v tomto vzorovom datasete sa nebudú zhodovať s dátami v GA4 vlastníctve Google Merchandise Store – je to len vzorový dataset a nie o skutočné Raw dáta z GA4 vlastníctva.