V DASE vždy ešte pred začatím projektu pre nového klienta vyhodnotíme súčasný stav jeho Google Analytics (GA) účtu. Ide o komplexný audit, pri ktorom prechádzame všetky nastavenia GA a ich slabé miesta, ktoré by sme dokázali vylepšiť. V mnohých prípadoch sa však opakujú rovnaké problémy a nedostatky. Preto som sa rozhodol v tomto článku zhrnúť päť tých najčastejších chýb a tiež poskytnúť inšpiráciu, ako ich napraviť.

1. Nesprávne nastavenie cieľov

Jednou z najdôležitejších funkcií, ktoré GA poskytuje, je definovanie a sledovanie cieľov. Avšak aj napriek tomu je to jeden z najčastejších nedostatkov GA účtov, pričom pri nastaveniach cieľov sa stretávame hlavne s troma rôznymi problémami. Ciele:

  1. nie sú definované vôbec – čo dodať…V takomto prípade sa strácajú cenné dáta o správaní používateľov na webe. Akí používatelia konvertujú? V ktorom kroku smerom k naplneniu cieľa odchádza najväčší počet používateľov? Ako sa používatelia, ktorí konvertovali, dostali na stránku? Aký je celkový konverzný pomer? Ak nejde o web so správne implementovanou e-commerce časťou GA, na tieto otázky nie je bez definovania cieľov možné odpovedať. Preto by správne definovanie a implementácia cieľov mali byť prioritou číslo jeden.
  2. sú definované, ale nesprávne – jasným ukazovateľom je, ak majú ciele za posledné obdobie (týždeň, mesiac) nulové konverzie. Dôvodov môže byť viac, najmä ak sa na definovanie cieľu využila destinácia, pričom sa použil zložitejší regulárny výraz (RegEx). Problém môže spôsobovať aj to, ak stránka prešla istými zmenami v URL štruktúre a tieto zmeny sa neaplikovali v definíciách cieľov.
  3. reprezentujú len makro-konverziu – definujte ciele tak, aby ste sa zamerali nielen na konkrétnu makro-konverziu – hlavný cieľ (pre ecommerce je to predaj produktu, pri lead generation stránke je to vyplnenie kontaktného formulára). Zamerajte sa aj na tzv. mikro-konverzie, ktoré napovedajú o tom, že sa používatelia blížia k makro-konverzii – mikro-konverziu môže predstavovať napríklad prihlásenie sa na odber newslettra, kliknutie na konkrétnu podstránku a podobne…

2. Nenastavené filtre

Filtre v Google Analytics sú veľmi užitočným nástrojom, ako spresniť vaše dáta, urobiť ich konzistentnejšími či dodať im väčšiu výpovednú hodnotu. Filtre majú mnoho využití:

  • Od filtrovania IP adries (odfiltrovanie internej návštevnosti),
  • cez odstraňovanie nepotrebných parametrov z URL adresy,
  • až po segmentáciu návštev na základe zdroja či zariadenia, z akého sa používatelia na vašu stránku dostali.

Je však dôležité si uvedomiť, že tak, ako filtre dokážu skvalitniť vaše dáta, tak ich dokážu pretvoriť do úplne nepoužiteľnej podoby. A taktiež treba pamätať na to, že ak sú už dáta raz spracované akýmkoľvek filtrom, nemôžu byť už zmenené do pôvodnej podoby. Preto sa vždy odporúča ponechať si jedno čisté nefiltrované zobrazenie, v ktorom dáta nebudú akokoľvek modifikované žiadnym filtrom. Taktiež pri zavádzaní nového filtra by ste si mali jeho správne nastavenie najskôr otestovať v testovacom prostredí ešte pred tým, ako ho aplikujete na hlavné zobrazenie určené na reportovanie či analýzu.

3. Iba jedno zobrazenie (view)

S (ne)využívaním filtrov súvisí aj nasledovný bod – mnoho účtov má iba jedno nefiltrované zobrazenie. Odporúčame vytvoriť aspoň tri základné zobrazenia:

  1. Master View – hlavné zobrazenie, v ktorom sú aplikované všetky štandardné filtre a ciele a ktoré je určené pre reportovanie a analýzu.
  2. Testing View – zobrazenie, ktoré bude obsahovať iba vašu internú návštevnosť. Slúži na testovacie účely – akékoľvek nové nastavenie by ste mali najskôr dôkladne otestovať práve v tomto zobrazení, aby ste si boli istí, že funguje tak, ako bolo zamýšľané.
  3. Raw Data View zobrazenie bez akýchkoľvek filtrov. Slúži ako záloha v prípade, že by došlo ku korupcii dát v hlavnom zobrazení (napr. aplikovaním nesprávne nastaveného filtra).

Aplikovaním filtrov môžete podľa potreby vytvoriť ďalšie pre vás relevantné zobrazenia, napr. to môže byť zobrazenie, ktoré bude obsahovať dáta iba od používateľov, ktorí navštívili vašu stránku z organického vyhľadávania alebo platenej reklamy, alebo môžete vytvoriť špecifické zobrazenie, ktoré bude zbierať dáta iba z návštev z mobilných zariadení.

4. Chýbajúce vlastné dimenzie a metriky

Definovaním vlastných metrík a dimenzií získate špecifické dáta pre váš biznis, ktoré nie sú štandardne merané v GA. Ich nastavenie je však trochu komplikovanejšie, no poskytujú veľmi cenný náhľad a potrebné dáta pre pokročilú analýzu. Na základe týchto vlastných dimenzií budete schopní rýchlo a ľahko dáta filtrovať či vytvárať segmenty. Dalo by sa povedať, že ak chcete robiť reálnu analýzu a posunúť váš biznis o krok ďalej, práve definovanie a implementovanie vlastných dimenzií a metrík je niečo, čo vám v tom určite pomôže.

Téma vlastných metrík a dimenzií je však na to dosť komplexná a určite by si zaslúžila vlastný článok, nie len jeden krátky odsek. Preto sa tejto téme budeme určite bližšie venovať aj v ďalších článkoch.

5. Nevyužívanie udalostí

Tento bod súvisí s niektorými predošlými. Dodatočnou implementáciou je možné presnejšie zaznamenávať akcie, ako vyplnenie kontaktného formulára, zobrazenie produktovej stránky, prezretie videa, scrollovanie…Tieto údaje sme schopní zbierať v podobe tzv. Udalostí (events). Udalosti predstavujú interakciu používateľa s vaším webom. Udalosti idú ruka v ruke s definovaním cieľov, keďže môžete jednotlivé udalosti nastaviť aj ako ciele.

BONUS: Anotácie

Ako bonusový bod by som pridal nevyužívanie anotácii. Je to nenápadná funkcia GA, ktorá však dokáže pri analýze ušetriť množstvo času, či už pri hľadaní chyby, alebo vysvetlení veľkej zmeny v nejakej konkrétnej metrike.

Zmenili ste dizajn webu? Pridali ste na web novú funkciu? Alebo ste pridali nový filter alebo zmenili definíciu cieľa? Nie je nič jednoduchšie, ako pridať krátku anotáciu. Možno ju neoceníte okamžite, no ak spätne uvidíte, že 1. júna sa publikovala nová verzia GTM kontainera a zároveň to bol deň, kedy sa počet zaznamenaných udalostí strojnásobil, asi budete vedieť, kde hľadať potenciálnu chybu…