Jednou z hlavných výhod Google Analytics je jeho jednoduchá inštalácia. Založíte si účet, vygenerovaný kód vložíte na web a počas niekoľkých minút zbierate množstvo dát. Nič komplikované. Problém však nastáva vtedy, keď dáta a reporty očividne nesedia a sú chybné. Alebo nie sú?

Za chybné reporty či dokonca celé analýzy väčšinou viníme zlú kvalitu dát. Mnohokrát je však ich problémom chybná interpretácia. Podľa (často zavádzajúceho) názvu metriky v reporte si určíme, čo predstavuje, pričom jej reálny význam môže byť trochu odlišný.

Pozrite si video, kde popisujeme 3 z 5 metrík:

 

Blackbox” metriky

Toto je zjavné najmä pri blackbox” metrikách, ktoré sú v Google Analytics k dispozícii prakticky ihneď, bez potreby akýchkoľvek ďalších nastavení. Na jednej strane získavame prístup k veľkému množstvu dát rýchlo a jednoducho, na druhej sú niektoré z metrík vyslovene zradné, pretože nereprezentujú presne to, čo si pod nimi predstavujeme.

Navyše sa k informáciám, ako sa tieto metriky v skutočnosti rátajú, dostáva celkom ťažko. Sme vtedy viac-menej odkázaní na blogy alebo diskusné fóra, pretože dokumentácia priamo od Googlu nie je v mnohých prípadoch príliš detailná.

 

1. Sessions (Relácie)

Relácie sú popri Hitoch a Používateľoch jedným z troch hlavných stavebných blokov organizácie dát v Google Analytics. Najväčší vplyv na počet Relácií má:

  • Čas trvania relácie (Session Timeout),
  • zdroj návštevy,
  • prechádzanie medzi viacerými doménami,
  • polnoc.


Čas trvania relácie (Session Timeout)

V Google Analytics je táto hodnota prednastavená na 30 minút. Čo to presne znamená? Čas trvania relácie predstavuje maximálny čas, ktorý môže ubehnúť medzi dvoma hitmi, aby boli tieto Hity stále zarátané do rovnakej Relácie.

Ak medzi dvoma Hitmi uplynie viac času, ako je táto hodnota, vzniká nová Relácia. To znamená, že čím kratší Čas trvania relácie nastavíme, tým viac Relácií zaznamenáme a opačne. Existujú však aj ďalšie faktory, ktoré vplývajú na koniec aktívnej a začiatok novej Relácie.

Zdroj návštevy

Nová relácia vzniká aj vtedy, ak sa zmení zdroj návštevy. A to aj v prípade, keď sa nová návšteva uskutoční v časovom úseku relácie (30 minút). V praxi to môže vyzerať nasledovne:

  1. Používateľ príde na web z organických výsledkov vyhľadávania,
  2. stránku opustí,
  3. následne sa o 5 minút vráti z reklamy, ktorá sa mu zobrazila na Facebooku.
  4. Google Analytics takéto správanie vyhodnotí ako dve rozdielne relácie.

 

V okamihu prekliku z reklamy vzniká nová Relácia, nakoľko sa zmenil zdroj z google/organic na facebook/cpc (ak ste to tak označili v UTM parametroch). V takomto prípade začiatok novej relácie nie je žiaden problém. Práve naopak. Nová relácia s novým zdrojom pomôže pri vyhodnocovaní výkonnosti jednotlivých kanálov.

Kedy to však problém je? Napríklad ak sa UTM parametre používajú priamo v linkoch na webe, ktoré odkazujú na ten istý web (napríklad v rámci interného promovania produktov). Počas Relácie tak umelo vzniká nová, pričom ak používateľ skonvertuje, nebudeme schopní túto konverziu pripradiť (atribuovať) ku skutočnému (pôvodnému) zdroju.

Prechádzanie medzi viacerými doménami

Ak v rámci jednej návštevy používateľ prechádza viacerými doménami a vy chcete, aby bola zaznamenaná len jedna relácia, existujú dve možnosti:


1. Všetky domény patria vám
Táto situácia nastáva keď používateľ počas svojej návštevy prechádza medzi dvoma alebo viacerými rozdielnymi doménami (nie subdoménami). Príkladom môže byť preklik z Landing Page kampane na váš web.

V takomto prípade by rozdelenie Relácie predstavovalo problém, nakoľko by sme v prípade konverzií na hlavnej doméne neboli schopní určiť originálny zdroj, ktorý priviedol používateľa na Landing Page. Aby ste to vyriešili, je potrebné implementovať cross-domain tracking článok, ako na to, pripravil Tomáš.

2. Iba jedna z domén patrí vám

Táto možnosť je častá najmä pri platbe na eshopoch. Vtedy sa prechádza z domény eshopu na doménu platobnej brány. V tomto prípade je tiež veľmi dôležité, aby sa pri návrate z platobnej brány neprepísal zdroj originálnej návštevy. Teda ak nechceme, aby boli všetky nákupy atribuované zdroju paypal.com/referral (čo, tušíte správne, nechceme ;)). Aby sme tomu predišli, musíme vylúčiť tieto domény zo zoznamu odkazov.

Nastala polnoc

Taktiež je dôležité vedieť, že každá relácia sa vždy automaticky ukončí o polnoci – pričom polnoc sa určuje časovou zónou, ktorá je nastavená v nastaveniach Zobrazenia. To znamená, že ak budete mať dve Zobrazenia s identickými nastaveniami, ktoré sa líšia iba v nastavení časovej zóny, budete vidieť rozdiely v počte zaznamenaných Relácií. Preto je nesmierne dôležité (ak je to možné) vždy nastaviť časovú zónu pre Zobrazenie tak, aby do nej spadala čo najväčšia časť používateľov.

 

2. Users (Používatelia)

Google Analytics vysvetľuje metriku Používatelia, ako počet používateľov, ktorí navštívili stránku v určitom časovom období. No, ako to už býva, nie je to jednoznačné.

Google Analytics identifikuje používateľov na základe _ga cookie. Problémom je, že táto cookie je uložená na zariadení, ktoré používateľ aktuálne používa. Ešte presnejšie, cookie je uložená v prehliadači, ktorý používateľ používa. To znamená, že ak jeden používateľ navštívi vašu stránku z rôznych zariadení, alebo z rôznych prehliadačov (hoci aj v rámci toho istého zariadenia), Google Analytics jedného reálneho používateľa zaznamená” ako niekoľko používateľov.

Taktiež, ak sa _ga cookie zmaže, pri ďalšej návšteve sa vygeneruje nová cookie, a teda nový používateľ v Google Analytics.

Viac na túto tému si môžete prečítať v článku o Client a User ID.

3. New Users/Returning Users (Noví/Vracajúci sa používatelia)

Metrika Noví používatelia je ešte menej intuitívna ako metrika Používatelia. Mnoho ľudí ju vysvetľuje ako používateľov, ktorí navštívili web po prvýkrát. To však nie je pravda.

Veľký vplyv na ňu má časové obdobie, ktoré je v reporte nastavené. Ak sa dané client ID vo vybranom časovom období vyskytuje len raz, používateľ bude započítaný medzi nových používateľov. Avšak, ak časové obdobie predĺžime tak, že ten istý používateľ bude mať v danom období aspoň dve relácie, nebude započítaný ako nový používateľ.

Preto treba byť pomerne opatrný pri reportovaní toho, koľko nových používateľov priniesla daná kampaň. Najmä ak sa časové obdobie nastaví iba na dobu, počas ktorej bola daná kampaň aktívna.


4. Average Time on Page (Priemerný čas na stránke)

Problém tejto metriky je v tom, akým spôsobom ju Google Analytics určuje. V princípe ide o rozdiel dvoch časov. Času, kedy sa konkrétna stránka načíta a času posledného interaktívneho eventu, ktorý sa odoslal. Keď teda relácia pozostáva len z navštívenia jednej stránky (relácia = bounce) a používateľ nepokračuje na ďalšiu, Google Analytics nemá k dispozícii druhý hit, na základe ktorého by určil čas strávený na stránke.

Takéto správanie je bežné najmä pri blogových článkoch. Ak je teda relácia = bounce, nebudeme schopní určiť čas, ktorý na tejto blogovej stránke používatelia strávili. Čas na stránke tiež nebudeme schopní určiť pre poslednú stránku relácie (Exit page).

Ďalším problémom tejto metriky je, že Priemerný čas na stránke sa zvyšuje aj vtedy, keď je stránka zobrazená v neaktívnom tabe. Pravdepodobne máte aj teraz otvorených niekoľko tabov. Čas na stránke sa však zvyšuje pre všetky stránky rovnako, hoci čítate tento článok.

Zatiaľ čo priemerný čas na stránke sa neráta z bouncov a z posledných stránok, priemerné trvanie relácie priraďuje všetkým bounce reláciám čas 0 sekúnd. Tento článok od Majky sa venuje vyslovene tejto metrike a tiež poskytuje návod, ako docieliť jej presnejšie meranie.

Reálny čas strávený na stránke

5. Product Checkouts

V prípade, že ste sa pustili do implementácie Enhanced Ecommerce, zrejme budete poznať metriku Product Checkouts. Metrika hovorí o tom, koľkokrát sa daný produkt nachádzal v nákupnom procese. Menej ľudí však vie, že na to, aby bola táto metrika pre daný produkt započítaná, sa musí nachádzať v zozname produktov už v prvom kroku nákupného procesu.

Nerátajú sa tam teda produkty, ktoré sa pridávajú do košíka” v neskorších krokoch nákupného procesu. Často ide o poistenie alebo iné dodatočné produkty a služby, ktoré nemusíte do merania pridávať.

Môžu sa tu však objaviť aj bežné produkty, ktoré sa v rámci interného promovania zobrazujú v neskorších krokoch (alebo tesne pred dokončením nákupu). V tomto prípade nastáva problém a pre takto pridaný produkt nebude metrika Product Checkouts započítaná, keďže v prvom kroku sa tento produkt nenachádzal.

Ďalším problémom môže byť, ak prvý krok odosielame už pri náhľade košíka. V tomto prípade budeme mať, oproti metrike Add to Cart, neprimerane vysokú metriku Product Checkouts.

 

Ak máte nejaké otázky o zvláštnych metrikách alebo ich kombinácii s dimenziami, podeľte sa s nimi v komentároch pod článkom. 🙂