Monitorovanie konkurencie je užitočný spôsob, ako získať prehľad o vývoji na trhu. K dispozícií máte viacero nástrojov, ktoré vám  poskytujú hodnotné dáta. Lepšie sú zväčša platené, no ani tie zadarmo nie sú na zahodenie. 

V tomto článku sa budem venovať dátam, ktoré vám poskytuje Google Ads v prehľade štatistiky aukcií (Auction Insight). Vysvetlím vám, čo jednotlivé dáta znamenajú a ako ich môžete vizalizovať zrozumiteľným spôsobom. 

POZRITE SI REPORT V GOOGLE DATA STUDIO

Vďaka prehľadu Štatistiky aukcií (Auction Insight) si môžete porovnávať výkonnosť s inzerentmi, ktorí sa zapájajú do rovnakých aukcií. Tieto údaje môžete použiť na identifikáciu príležitostí pre zlepšenie výkonnosti kampaní.

Prehľad obsahuje 6 metrík: 

  1. Podiel zobrazení (Impression Share)
  2. Miera súbežných zobrazení (Overal Rate)
  3. Miera zobrazenia reklám nad konkurenciou (Position above rate). Len pri kampaniach vo Vyhľadávacej sieti
  4. Miera zobrazení v hornej časti stránky (Top of page rate). Len pri kampaniach vo Vyhľadávacej sieti
  5. Miera zobrazení celkom na vrchu stránky (Absolute top of the page rate). Len pri kampaniach Vyhľadávacej sieti
  6. Podiel víťazných zobrazení (Outranking share)

Podiel zobrazení | Impression share

Podiel zobrazení predstavuje percentuálny podiel zobrazení, ktoré vaše reklamy získavajú, z celkového počtu zobrazení, ktoré by mohli získať.

Podiel zobrazení = zobrazenia / celkový počet podporovaných zobrazení

Inak povedané, ak je podiel zobrazení 45 % znamená to, že sa vaša reklama zobrazila v 45 prípadoch zo 100, kedy sa mohla zobraziť.

Impression Share

Súvisiace metriky

Podiel zobrazení je vhodné kombinovať s podielom stratených zobrazení kvôli rozpočtu, vo vyhľadávaní alebo v obsahovej sieti. Takto viete identifikovať kedy sa vaša reklama nezobrazuje kvôli nízkemu rozpočtu. 

Podiel stratených vyhľadávaní kvôli hodnoteniu vo vyhľadávaní alebo v obsahovej sieti vám povie, či sa či sa kvalita vašej reklamy zlepšuje alebo zhoršuje. 

Search Lost Impressino Share

Miera súbežných zobrazení | Outranking share

Miera súbežných zobrazení vyjadruje, ako často získala reklama iného účastníka zobrazenie súčasne s vašou reklamou. Takže ak je jej hodnota napríklad 50 % znamená to, že v 5 z 10 prípadov sa vaša reklama aj reklama konkurenta zobrazili súčasne. 

Je to indikátor toho, do akej miery si vaše spoločnosti konkurujú. Koľko ich produktov, alebo kľúčových slov, na ktoré cielia reklamu, sú podobné tým vašim.

Ak použijete filter na úrovni kampane a zvolíte si svoju brandovú kampaň, viete identifikovať konkurentov, ktorí inzerujú na váš brand. Takto si viete pozrieť aj to, či sa pri vašej reklame zobrazuje relevantná konkurencia. 

Overlap Rate

Miera zobrazenia reklám nad konkurenciou | Top of the page rate

Miera zobrazenia reklám nad konkurenciou vyjadruje, ako často sa reklama iného účastníka zobrazila na vyššej pozícii ako vaša reklama v prípade, že sa obe reklamy zobrazili v rovnakom čase. 

V praxi to znamená, že ak je hodnota tejto metriky u konkurenta 15 %, tak sa jeho reklama zobrazila v 15 zo 100 aukcií nad vašou reklamou. 

Táto metrika bohužiaľ nie je prístupná v Google Data Studiu a viete si ju pozrieť iba vo svojom účte v Google Ads.

Miera zobrazení v hornej časti stránky

Vyjadruje, ako často sa vaša reklama zobrazuje v hornej časti stránky nad organickými výsledkami vo vyhľadávaní. Čím vyššia je táto hodnota, tým častejšie sa reklamy umiestňujú vyššie. Ak sa pri 200 zobrazeniach reklama umiestnila 150 krát nad organickými výsledkami, miera zobrazení v hornej časti stránku bude 75 %.

Táto metrika vám napovie ako sa vám darí zlepšovať svoju pozíciu reklamy.

Top of page rate

Miera zobrazení celkom na vrchu stránky | Absolute top of the page

Miera zobrazení celkom na vrchu stránky poskytuje informáciu o tom ako často sa reklama umiestnila na prvej pozícií nad organickými výsledkami. 

Odporúčam sledovať túto metriku pri kľúčových produktoch a službách.

Absolut top of page rate

Podiel víťazných zobrazení

Je to percentuálna hodnota, ktorá predstavuje koľko krát sa vaša reklama zobrazila vyššie ako reklama konkurenta plus zobrazenia kedy sa jeho reklama vôbec nezobrazila. 

Túto metriku môžete použiť v kombinácií s Mierou súbežných zobrazení a porovnať si, ako sa vám darí zobrazovať reklamu nad konkurentmi. 

POZRITE SI REPORT V GOOGLE DATA STUDIO

Vizualizácia správania konkurencie

Počet konkurentov v čase?

Tento prehľad vám umožňuje pozorovať koľko konkurentov sa zapojilo do aukcie podľa časového úseku. Pri použití filtra si môžete zobraziť počet konkurentov na špecifickú kampaň alebo zariadenie. Takto viete sledovať, ako sa mení počet vašich konkurentov v aukcii. 

Počet konkurentov v čase

Pribudla vám konkurencia?

Takýto prehľad vám pomôže identifikovať nových hráčov na trhu alebo sezónnych konkurentov. Zároveň si môžete pozrieť, ako sa im darí zobrazovať ich reklamu vo vyhľadávaní. 

Competitors over time

Ako sa správa konkurencia?

Na túto otázku vám čiastočne pomôže odpovedať miera zobrazení v hornej časti stránky. Pozrite sa, či sa vaším konkurentom zvyšuje alebo znižuje posledných 12 týždňov. Ak vás zaujíma iba jeden konkurent, môžete si ho jednoducho vyselektovať a pozrieť si iba jeho. 

Prehľad konkurentov v čase

Ak uvidíte, že miera zobrazení v hornej časti stránky sa zvyšuje, môže to byť pre vás signál, že vaše reklamy strácajú na kvalite alebo, že vaša konkurencia dvíha svoje cenové ponuky. 

Vytvorenie dashboardu

Aby ste boli dobre informovaní, odporúčam vám používať na sledovanie konkurencie dashboard, kde môžete ľahko nájsť informácie, ktoré sme spomínali vyššie. 

Overview

Aby bol dashboard prehľadný, je dobré, ak je rozdelený do tematických celkov, ktoré vám pomôžu sa orientovať a zoskupia súvisiace informácie. 

Overview 2

Záver

Štatistiky aukcií sú skvelým zdrojom informácií o tom, čo a ako inzeruje vaša konkurencia v Google Ads. Pre najlepšie využitie týchto informácií ich odporúčam segmentovať podľa zariadení a kampaní. Je rozdiel, či sa vaša reklama zobrazuje nad organickými výsledkami v mobilných zariadeniach alebo v počítačoch. 

Pridaním informácií z ďalších zdrojov, akými sú napríklad sociálne siete, viete dobre monitorovať správanie konkurentov a včas reagovať. 

Pekný článok o monitorovaní konkurencie nájdete aj na blogu Invelity. Máte nejaké iné spôsoby ako monitorujete svoju konkurenciu? Budem rád, ak sa s nimi podelíte v komentároch pod článkom.  

Ďakujem, že ste prečítali tento článok. 

Ak sa vám článok páčil, budem rád ak ho budete zdieľať so svojimi kolegami a s priateľmi.