Prepojenie Google Analytics 4 a Google Ads poskytuje pre inzerentov aj analytikov viacero výhod. Vďaka nemu budete môcť využívať publiká, ktoré máte vytvorené v Google Analytics 4 vlastníctve alebo importovať konverzie, ktoré viete neskôr využiť na optimalizáciu kampaní.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako takéto prepojenie správne nastaviť a ukážeme si aj príklady publík, ktoré viete použiť.

Prepojenie vlastníctva Google Analytics 4 s účtom Google Ads

Pre vytvorenie prepojenia, musíte mať v Google Ads prístup na úrovni správcu a vo vlastníctve Google Analytics 4 prístup s povolením na úpravy.

Vytvorenie prepojenia GA4 a Google Ads

1. Vo vlastníctve Google Analytics 4, ktoré chcete prepojiť, prejdite do sekcie správca (admin) a kliknite na Prepojenie účtu Google Ads (Google Ads Linking).

Prepojenie Google Analytics 4 a Google Ads

2. Kliknite na prepojiť (Link)

google ads link

3. Kliknite na Vybrať účty Google Ads a potom vyberte účty Google Ads, ktoré chcete prepojiť.

vyber uctu google ads

4. Kliknite na Potvrdiť.

vybrat google ads ucet

5. Kliknite na Ďalej.

vybrat google ads ucet prepojenie google ads a google analytics 4 krok 5

6. Možnosť Povoliť prispôsobenú reklamu je predvolene zapnutá. Následne rozbaľte sekciu Povoliť automatické značkovanie a uistite sa, že máte povolené automatické značkovanie a kliknite na Ďalej.

 

Ak povolíte automatické značkovanie pri prepojení s účtom správcu, automatické značkovanie sa povolí vo všetkých účtoch Google Ads prepojených priamo s účtom správcu.

prepojenie google ads a google analytics 4 krok 6
7. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Odoslať (Submit).

prepojenie google ads a google analytics 4 krok 7

Gratulujem, práve ste úspešne prepojili účty Google Ads a Google Analytic 4.

Úprava alebo existujúceho prepojenia

Pre úpravu existujúceho prepojenia prejdite do nastavení prepojenia Google Analytics 4 s Google Ads a vyberte si pripojenie, ktoré chcete upraviť.

V rámci úprav môžete v prepojení povoliť alebo zakázať prispôsobenú reklamu a odstrániť prepojenie.

úprava prepojenia google ads a google analytics 4

Odpojenie účtov Google Ads od Google Analytics 4

Prepojenie medzi účtom Google Ads a Google Analytics 4 môže vykonať správca účtu Google Ads, alebo používateľ, ktorý má v GA4 prístup s povolením na úpravy.

Po odpojení účtov sa tok údajov medzi prepojeným účtom Google Ads a Google Analytics 4 zastaví.

Údaje z Google Ads ako napríklad kliknutia, zobrazenia, cena za klik a podobne sa nebudú zobrazovať v GA4.

Historické údaje sa v GA4 zachovajú a budú k dispozícií aj po odpojení avšak novú údaje o reláciach alebo kliknutia budú v GA4 uvedené ako (not set).

Ak ste v Google Ads používali remarketingové publiká z GA4, tak do týchto publík sa prestanú zhromažďovať používatelia.

Konverzie, ktoré ste si importovali z GA4 do Google Ads účtu prestanú zbierať údaje.

Import konverzií Google Analytics 4 do Google Ads

Konverzie, ktoré ste si vytvorili v Google Analytics 4 môžete používať aj na optimalizáciu kampaní v Google Ads. Postup na využívanie konverzií je nasledovný:

 1. Prepojte si účet Google Analytics s účtom Google Ads. Postupujete podľa návodu vyššie.
 2. Prejdite v Google Ads do nastavenia konverzií, kliknite na modrú ikonku znamienka plus.
  Import konverzií Google Analytics 4 do Google Ads krok 2
 3. Zvoľte si možnosť import a ako zdroj vyberte vlasníctvo Google Analytics 4 – web.
  Import konverzií Google Analytics 4 do Google Ads krok 3
 4. Zvoľte si konverziu, ktorú chcete importovať a kliknite IMPORT AND CONTINUE.
  Import konverzií Google Analytics 4 do Google Ads krok 4
 5. Kliknite na DONE.
  Import konverzií Google Analytics 4 do Google Ads krok 5

Gratulujem, práve ste úspešne importovali konverziu z Google Analytic 4 do Google Ads.

Importovana konverzia Google Analytics 4 do Google Ads

Ak chcete túto konverziu používať na optimalizáciu kampaní, nezabudnite ju zahrnúť do sĺtpca konverzií a prispôsobiť atribučný model podľa vašich potrieb.

Import remarketingových publík Google Analytics 4 do Google Ads

Po dokončení prepojenia Google Analytics 4 a Google Ads sa všetky publíka, ktoré máte vytvorené, automaticky importujú do Google Ads.

Takže už nemusíme manuálne importovať publiká, ktoré chcete používať v Google Ads, ako tomu bolo pri Universal Analytics.

TIP: Prečítajte si ako prepojiť Google Ads s Universal Analytics

3 tipy na publiká v Google Ads

Engaged Users

Do tohto publika patria všetci používatelia, ktorí splnili podmienku pre udalosť user_engagement. Táto udalosť nastane vtedy, ak mal používateľ zobrazenú stránku dlhšie ako 10 sekúnd, vykonal konverziu alebo navštívil 2 a viac stránok počas relácie.

Návod na vytvorenie:

 1. Prejdite v rozhraní Google Analytics 4 do sekcie Publiká (Audience) a kliknite na Nové publikum.
  Engaged Users Návod na vytvorenie krok 1
 2. Kliknite v sekcií Odporúčané publiká na Recently active users.
  Engaged Users Návod na vytvorenie krok 2
 3. Zadajte názov a popis publika. Pomocou nich budete môcť identifikovať publikum v tabuľke správy.
 4. Nastavte podmienky pre publikum ako na obrázku nižšie a zvoľte si dĺžku členstva používateľov v publiku podľa vašich potrieb.
  Engaged Users Návod na vytvorenie krok 4
 5. Kliknite na Uložiť (Save).

All Purchasers

Toto publikum máte v Google Analytics 4 automaticky vytvorené spolu s publikom All Users. V tomto publiku sa nachádzajú všetci používatelia, ktorí vykonali nákup. Toto publikám je vhodné používať na vylúčenie remarketingových kampaní.

Google Ads vám umožňuje používať podobné publiká, ktoré obsahujú ľudí, ktorí sa najviac podobajú ľuďom, ktorí sa nachádzajú v pôvodnom publiku. Publikum All Purchasers je ideálnym kandidátom pre podobné publikum.

All Purchasers

Prediktívne publiká (Predictive Audiences)

Prediktívne publiká v Google Analytics 4 sú založené na prediktívnych metrikách, ktoré sú počítané pomocou strojového učenia.

Medzi prediktívne metriky patria napríklad:

 • Pravdepodobnosť nákupu (Purchase probability)
 • Pravdepodobnosť straty používateľa (Churn probability)
 • Prognóza výnosov (Revenue prediction)

Pre používanie publík založených na prediktívnych metrikách musí byť zabezpečený minimálny počet pozitívnych a negatívnych príkladov kupujúcich alebo stratených používateľov.

To znamená, že sa vyžaduje, aby počas siedmich dní spustilo relevantnú prediktívnu podmienku aspoň 1 000 vracajúcich sa používateľov počas predchádzajúcich 28 dní a aby ju aspoň 1 000 používateľov nesplnilo.

Prediktívne metriky sa generujú pre každého aktívneho používateľa raz za deň. Ak prestanete mať dostatočné množstvo používateľov, model prestane aktualizovať predikcie a publiká, ktorú sú na týchto predikciách založené už nemusia byť k dispozícií.

Prediktívne publiká (Predictive Audiences)

Záver

V tomto článku ste sa naučili prepojiť Google Analytics 4 s účtom Google Ads. Importovať konverzie z GA4 a ukázal som vám príklady remarketingových publík pre zlepšenie cielenia vašich marketingových kampaní.
Ďakujem, že ste prečítali tento článok.
Máte ďalšie otázky, ohľadom prepojenia Google Analytics 4 a Google Ads? Dajte mi vedieť v komentároch.
Ak sa vám článok páčil, budem rád, ak ho budete zdieľať so svojimi kolegami a s priateľmi.