Parametre, ktoré by mal poznať každý správny marketér, či človek venujúci sa online kampaniam, ale nie vždy tomu tak je.

 

Čo sú to UTM parametre?

 

UTM parametre sú textový reťazec, ktorý pridávame priamo do URL adresy a tá je následne používaná na sprostredkovanie návštevnosti, alebo v reklamných kampaniach, ako odkaz na vašu stránku (prípadne aplikáciu).

Keď používateľ klikne na daný odkaz, tak sa hodnoty parametrov odošlú do Google Analytics, kde sa následne zobrazia v prehľadoch. Vďaka UTM parametrom preto vieme veľmi ľahko identifikovať návštevnosť, ktorá prišla z konkrétnych kampaní.

Skratka UTM znamená Urchin Tracking Module a tento názov je odvodený od softvéru Urchin, ktorý bol predchodcom Google Analytics. UTM parametre sú niekedy nazývané aj ako UTM tagy alebo kódy.

 

Aké parametre vieme pridať do URL?

 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú parametre, ktoré môžeme použiť na identifikáciu kampaní v GA4.

Tabuľka obsahuje len 6 najpoužívanejších, ale je ich viac. Google priebežne aktualizuje zoznam parametrov a zároveň ich pridáva do prehľadov v GA4. Pre najaktuálnejšie informácie je preto najlepšie sledovať oficiálnu dokumentáciu od Googlu.

 

UTM parameterPopisPríklad
utm_idID kampane, ktoré identifikuje konkrétnu reklamnú kampaň.xyz.123
utm_sourceZdroj, ktorý sprostredkováva návštevnosť.google, facebook, linkedin
utm_mediumReklamné, alebo marketingové médium. cpc, banner, email
utm_campaignNázov individuálnej kampane, sloganu, promo kódu a podobne pre produkt.summer_sale, black_friday
utm_term

 

Identifikujte kľúčové slová pre platené vyhľadávanie.analytic+news, marketing+reports
utm_contentPoužíva sa na odlíšenie podobného obsahu, alebo odkazov v rámci tej istej reklamy.version_3, logolink

 

Na zabezpečenie spoľahlivej identifikácie Google odporúča vždy použiť aspoň tieto tri konkrétne UTM parametre:

  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign

 

Nástroje na vytvorenie URL s UTM parametrami

 

Pri pridávaní UTM parametrov do URL máme dve možnosti – vieme si ich manuálne napísať sami, alebo si môžeme pomôcť nástrojmi, ktoré väčšinu práce urobia za nás a netreba aby sme ovládali linkovaciu syntax.

Je však dôležité mať na pamäti, že záleží akú platformu chceme propagovať – Web, iOS aplikáciu, alebo Android aplikáciu, pretože niektoré povinné polia sa medzi nimi líšia.

Google práve pre tieto prípady pripravil nástroj Campaign URL Builder, kde si môžeme vyskladať URL pre každú zo spomínaných troch platforiem.

Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako ľahko si vieme pomocou tohto nástroja vytvoriť URL adresu s nami zadanými UTM parametrami. Výsledná URL je na obrázku označená zeleným rámčekom.

url builder od googlu

 

Zásady používania UTM parametrov

 

Aj pri používaní UTM parametrov platia určité zásady, ktoré sa oplatí dodržiavať.

Tu je prehľad tých najdôležitejších:

1.     Označujeme len to, čo je naozaj potrebné

Ak máte účet Google Analytics prepojený s aktívnym účtom Google Ads a zároveň máte povolené automatické označovanie, tak sa nemusíte starať o žiadne označovanie URL adries, pretože Google Analytics automaticky sleduje všetky vaše kampane Google Ads.

Vlastné označovanie cieľových adries je potrebné len vtedy, ak prevádzkujete kampane s plateným vyhľadávaním v iných vyhľadávačoch ako Google, alebo cez iné platformy.

2.     Používame len také UTM parametre, ktoré pre nás majú zmysel

Nie vždy je potrebné v každom URL použiť všetky dostupné parametre. Vo väčšine prípadov nám pre dostatočnú identifikáciu návštevnosti z kampaní úplne stačia práve tri najdôležitejšie parametre, ktoré sme spomenuli vyššie – utm_source, utm_medium a utm_campaign.

3.     Ako hodnotu UTM parametrov neposielame osobné informácie, ktoré by mohli slúžiť na identifikáciu konkrétnych osôb

Podľa zmluvných podmienok Google Analytics je zakázané odosielanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb do služby Analytics (ako sú napríklad mená, rodné čísla, e-mailové adresy, alebo akékoľvek podobné údaje).

Viac informácii o danej problematike sa dozviete v zásadách ochrany osobných údajov služby Google Analytics.

4.     Používame výstižné názvy hodnôt parametrov a vyhýbame sa duplikátom

Zmyslom UTM parametrov je jednoducho sledovať údaje o kampaniach a vytvárať z nich ľahko čitateľné a zrozumiteľné prehľady.

Ak budeme URL adresy označovať nejednoznačnými výrazmi, alebo číselnými postupnosťami, tak neskôr môžeme mať problém správne ich interpretovať. Preto je dôležité používať jednoduché a zároveň výstižné názvy, ktoré nám budú dávať zmysel aj s odstupom času.

5.     Používame snake_case a lowercase a zároveň nepoužívame medzery v názvoch

Podľa dohodnutých konvencií a pre udržanie čistoty dát je odporúčané pri tvorbe názvov hodnôt dodržiavať snake_case, nepoužívať medzery a zároveň používať lowercase, pretože Google Analytics je citlivý na formátovanie.

Veľkosť písma má v názvoch význam. Napríklad hodnoty “blog” a “Blog” budú v Google Analytics brané ako dve rozdielne hodnoty, a teda dáta k nim sa budú zbierať osobitne.

6.     Nepoužívame UTM parametre na interných linkoch vlastnej stránky

UTM parametre používame iba pre externý obsah – sociálne príspevky, e-maily alebo reklamy v platenom vyhľadávaní, ktoré sú prezentované širokému publiku.

V prípade, že máme nastavené UTM parametre na interné prekliky na stránke a návštevník na daný odkaz klikne, tak sa úplne resetuje sledovanie daného užívateľa a stratia sa všetky informácie o zdroji jeho návštevy.

Všetky jeho informácie budú totiž nahradené tými, ktoré sme nastavili na daný odkaz, a tým si zároveň znehodnotíme analytické dáta.

7.     Prehľad o použitých UTM linkoch

Aj pri vymýšľaní UTM parametrov je dôležité dodržiavať určitý poriadok, a preto je odporúčané vytvoriť si zoznam všetkých použitých URL s UTM parametrami zároveň, aj s ich využitím pre lepšiu organizáciu (napr. v Google Sheets, alebo podobnom nástroji).

Vďaka zoznamu budeme mať prehľad o všetkých minulých kampaniach a zodpovedajúcich URL linkoch, a zároveň sa vďaka tomu budeme vedieť ľahko vyvarovať duplikátom pri tvorbe budúcich.