Ako ste sa mohli dočítať v Marekových marcových novinkách alebo priamo medzi novinkami od Googlu, tak Google nedávno oznámil, že po dlhom čakaní prináša možnosť vytvárať si vlastné skupiny kanálov (custom channel grouping) aj do Google Analytics 4.

Mnohí z Vás môžete túto funkciu poznať z prostredia Universal Analytics.

Načo nám je channel grouping?

Skupina kanálov (channel group) je množina kanálov predstavujúca kategórie zdrojov návštevnosti, ktoré sú priradené do kategórií na základe určitých pravidiel. V GA4 ste sa mohli stretnúť s Predvolenou skupinou kanálov (Default channel grouping), ktorú môžete nájsť použitú v reportoch ohľadom Akvizície.

Táto skupina má napevno nastavené pravidlá podľa ktorých triedi zdroje návštevnosti do určitých kategórii/kanálov. Presnú definíciu týchto pravidiel môžete nájsť v oficiálnej dokumentácii.

Pre väčšinu používateľov je používanie Predvolenej skupiny kanálov dobrý začiatok. Získajú všeobecnú predstavu o výkonnosti zvyčajných kanálov návštevnosti a niekedy je postačujúca aj pre ostatné aktivity.

Treba mať však na pamäti, že Predvolená skupina kanálov je prioritne zameraná na spoločnosť Google.

Kanály Platené Nákupy (Paid Shopping) a Platené Vyhľadávanie (Paid Search) sa nachádzajú v prvej štvorici Predvolenej skupiny kanálov. Tieto kanály totiž generujú príjmy spoločnosti Google, ale pre Vás môžu byť irelevantné.

Čo s tým?

Ak chcete vyťažiť z analytiky viac, tak je veľmi pravdepodobné, že si budete chcieť kanály prispôsobiť na mieru Vášmu webu/biznisu a jeho požiadavkám pre dosiahnutie hlbšej a kvalitnejšej analýzy. Vlastnú skupinu kanálov viete používať veľmi jednoducho v reportoch podobne ako Predvolenú skupinu kanálov.

Výhody vlastnej skupiny kanálov

 • viete si ju prispôsobiť (Predvolenú skupinu kanálov nie)
 • viete ju upravovať kedykoľvek a tak mať vždy aktuálne kanály vyhovujúce aktuálnym požiadavkám Vášho biznisu
 • platí retroaktívne (aplikuje sa aj na historické dáta)
 • pre používanie nie je potrebné pracovať s API

 

Momentálne je v GA4 možné vytvoriť 2 vlastné skupiny kanálov (5 pre 360 vlastníctva) s maximálnym počtom 25 kanálov.

V nasledujúcej časti si vysvetlíme krok po kroku ako si vytvoriť novú vlastnú skupinu kanálov.

Vytvorenie vlastnej skupiny kanálov

1. Navigácia k nastaveniam

Vlastnú skupinu kanálov si viete vytvoriť v sekcii Správca (Admin) v časti Vlastníctvo (Property) Nastavenie údajov Skupiny kanálov (viď screenshot).

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

Po kliknutí na “Skupiny kanálov” sa Vám otvorí zoznam všetkých skupín kanálov, ktoré momentálne vo Vašom vlastníctve máte.

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

Vo väčšine prípadov sa v tomto zozname iba Predvolená skupina kanálov. Kliknutím na konkrétnu skupinu kanálov si viete pozrieť všetky kanály, pravidlá podľa ktorých sa k nim priraďuje návštevnosť a ich poradie.

Nastavenia Predvolenej skupiny kanálov si viete pozerať ale neviete ich meniť.

2. Vytvorenie novej vlastnej skupiny kanálov

Pre vytvorenie vlastnej skupiny stačí kliknúť na tlačidlo “Vytvorenie novej skupiny kanálov”.

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

 

Následne sa Vám otvorí nová skupina kanálov, ktorá je vernou kópiou Predvolenej skupiny od Google avšak s rozdielom, že túto skupinu máte možnosť upravovať podľa seba.

3. Pomenovanie vlastnej skupiny

Dôležitý krok pri vytváraní novej skupiny je si ju výstižne pomenovať. Podľa tohto názvu budete potom vedieť v reportoch odlíšiť, či používate predvolenú alebo vlastnú skupinu kanálov.

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

4. Vytvorenie nového kanálu

V tomto kroku si ukážeme ako pridať nový kanál do skupiny. Urobíte tak kliknutím na tlačidlo “Pridať nový kanál”.

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

Po kliknutí sa Vám zobrazí nový prázdny kanál.

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

V tomto bode je znova dôležité výstižne pomenovať nový kanál aby ste ho potom neskôr vedeli v prehľadoch ľahko identifikovať a zaradiť.

5. Definovanie pravidiel nového kanála

Následne prejdeme na definovanie pravidiel pre nový kanál. Pri vytváraní pravidiel máte momentálne možnosť použiť 6 dimenzií:

 • Predvolená skupina kanálov (Default channel group)
 • Médium (Medium)
 • Zdroj (Source)
 • Platforma zdroja (Source platform)
 • ID kampane (Campaign ID)
 • Názov kampane (Campaign name)

Na dané dimenzie máte následne na výber aplikovať podmienky výrazov ako:

 • presná zhoda (matches exactly)
 • obsahuje (contains)
 • začína sa na (begins with)
 • končí sa na (ends with)
 • regulárne výrazy (regex)
 •  a podobne

Pri nastavovaní kanálov môžete kombinovať jedno alebo viac pravidiel.

Nový kanál môže vyzerať napríklad aj takto:

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

Vysvetlenie Vytvorila som nový kanál s názvom “Platená návštevnosť”, do ktorého sa priradí  návštevnosť, ktorá bola zaradená do Predvolenej skupiny kanálov s názvom začínajúcim na text “Paid”. Napríklad Paid Search, Paid Social, Paid Video atď.

Po zadefinovaní podmienok stačí iba kliknúť na tlačidlo “Uložiť kanál” a kanál sa uloží na posledné miesto v zozname kanálov.

6. Ostatné nastavenia vlastnej skupiny

Zadefinované kanály viete:

 • upravovať (kliknutím na “>” pri konkrétnom kanáli)
 • vytvárať nové kopírovaním už zadefinovaných
 • mazať (kliknutím na 3 bodky pri konkrétnom kanáli)
 • meniť ich poradie (kliknutím na tlačidlo “Zmeniť poradie” a následnou reorganizáciou) (viď screenshot).

Poradie kanálov v skupine je dôležité pretože návštevnosť sa priraďuje do prvého kanála, s ktorého definíciou sa zhoduje.

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

 

7. Uloženie

Po dokončení nastavení stačí novú skupinu uložiť kliknutím na “Uložiť skupinu”.

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

Od tohto momentu viete svoju vlastnú skupinu používať naprieč celou GA4 namiesto ostatných atribučných dimenzií – v štandardných prehľadoch, v prehľadoch časti Preskúmať (Explore) a podobne.

Vlastnú skupinu môžete hocikedy upraviť (kliknutím na “>”).

DASE custom channel groupin - vlastné skupiny kanálov

Vďaka zadefinovaniu kvalitnej vlastnej skupiny kanálov dokážete obohatiť svoje prehľady o relevantné informácie a uľahčiť si tak ďalšiu analýzu dát pripravených na mieru pre Váš biznis.