Klient

Spielwork

O klientovi

Stránka, ktorá ponúka prácu v krajinách Beneluxu.

Zadanie

Klient investuje pomerne veľký rozpočet do Adwords a SEO. Z tohto dôvodu chcel zlepšiť meranie na stránke a výkon marketingových kampaní.

Riešenie

Implementácia datalayera na stránky zabezpečila zbieranie špecifických dát, ktoré sa dovtedy vôbec nezaznamenávali.

Proces

  • Meranie formulárov na stránke

Klient má na webovej stránke niekoľko druhov formulárov. Napríklad odoslanie životopisu, uchádzanie sa o pracovnú pozíciu alebo kontaktný formulár. Všetky tieto formuláre sme špecifikovali v implementácii datalayera. Dokážeme teda presne merať ich výkon.

  • Meranie individualnych pracovnych pozícii

Použitím združovania obsahu (Content Grouping) sme podľa logických podobností a vlastností zatriedili stránky s pracovnými pozíciami do špecifických kategórií. Klient získal možnosť pozrieť sa na výkon pracovných odvetvi z vyššej perspektívy a následne hlbšie analyzovať samostatné kategórie a pozície.

  • Nastavenie lievika (funnel)

Záujemca o pracovnú pozíciu musí prejsť sériou stránok. Nastavili sme merania jednotlivých krokov v tomto lieviku. Vďaka tomu vieme určiť, v ktorej časti procesu uchádzači vypadávajú.

Prínos pre klienta

Vďaka našej implementácii dokážeme presne určiť výkon stránky, jednotlivých formulárov a najmä marketingových aktivít. Vieme zistiť, z akých kampaní a zdrojov prichádzajú najviac konvertujúci používatelia. Vieme, kde majú problémy pri hľadaní pozícií či pri snahe uchádzať sa o zamestnanie. Klient tak dokáže optimalizovať svoju stránku a zvyšovať nielen konverzný pomer, ale aj spokojnosť návštevníkov stránky.