App + Web konektor do Data Studia je tu!

Ak ste doteraz chceli vizualizovať dáta z vlastníctva App + Web v Data Studiu, museli ste to urobiť „obchádzkou“ cez BigQuery. Tomu je však odteraz koniec. Google spustil beta verziu konektora pre App + Web, takže medzi zdrojmi dát z Google Analytics nájdete už aj App + Web vlastníctva.

Tento konektor je zatiaľ radený medzi Labs Feature, čo znamená, že na ňom vývojári momentálne pracujú a môžu sa vyskytnúť výpadky. Všetko však nasvedčuje tomu, že App + Web sa čochvíľa stane štandardom pre webovú analytiku.

Viac na: Blog Kristy Seiden

Notifikácie o zmenách v GTM kontajneri

Nenápadnú, ale zaujímavú novinku priniesol aj Google Tag Manager – zasielanie notifikácií o zmenách v kontajneri na e-mail. Takéto notifikácie určite ocenia správcovia väčších účtov, kde do kontajnera zasahuje viacero ľudí. Dostupné sú tieto notifikácie:

nové GTM notifikácie

  • publikácia novej verzie kontajnera
  • vytvorenie novej verzie kontajnera (bez publikácie)
  • odoslanie zmien na schválenie (pre užívateľov Google Tag Manager 360)
  • stiahnutie alebo vymazanie workspace-u (pre užívateľov Google Tag Manager 360)
  • workspace zaslaný späť na opravu (pre užívateľov Google Tag Manager 360)

Notifikácie v GTM poskytujú zatiaľ len veľmi málo možností nastavenia – notifikácie napríklad nemôžete zasielať na iný mail ako svoj a nie je možné si nastaviť vlastné podmienky, kedy notifikáciu odoslať. Je však veľmi pravdepodobné, že tieto vylepšenia prídu v najbližších mesiacoch.

Viac na: Blog Sima Ahavu

Nové funkcie pre dátum a čas v Google Data Studiu

Možno ste si aj vy v uplynulých dňoch všimli, že v nastaveniach dátových zdrojov sú dva rôzne formáty pre dátum a čas. Čo je za tým? Vývojári Data Studia pridali pre dátum a čas nové, vcelku zaujímavé funkcie – môžete napríklad vo svojím reportoch používať aktuálny čas a dátum, jednoducho extrahovať z dátumového zdroja jednotlivé časti, prípadne vykonávať matematické operácie s dátumom a časom.

Date&time format Data Studio - nové funkce

Každý upgrade so sebou prináša aj riziká a nie je tomu inak ani teraz. Google síce tvrdí, že žiadna reakcia pri starších reportoch z našej strany nie je nutná, ale až tak celkom by som tomu neveril. Osobne som sa stretol s problémami pri data blendingu v prípade miešania starého a nového formátu a niektorí kolegovia z fachu hlásili problémy pri grafoch, kde majú medzimesačné (MoM), resp. medziročné (YoY) porovnania. Riešením je (zatiaľ) ručný upgrade pôvodného dátumového formátu na nový formát.

Viac na: Google Support

Vyskladajte si export GTM kontajnera

Možno ste aj vy niekedy stáli pred dilemou, ako replikovať fungujúce nastavenie z jedného GTM kontajnera v inom. V princípe ste mali dve možnosti – buď pracne kopírovať nastavenia značiek, spúšťačov a premenných, alebo ste použili rozšírenie do Chromu GTM Copy Paste. Odteraz však môžete používať aj vlastný export priamo z GTM, kde si veľmi jednoducho vyklikáte, ktoré elementy chcete zahrnúť do json exportu. Šikovné, že?

Nové možnosti exportu Google Tag Manager

Viac na: Google Support