Inovovaný Channel Grouping v Google Analytics 4

Možno ste si aj vy všimli, že v novej GA4 spadalo medzi nezaradené oveľa viac relácií ako v „starom“ Universal Analytics. Tomu je teraz koniec. Google priniesol nové delenie pre Channel Grouping a upravil tiež podmienky pre jednotlivé kanály. V základnom Channel Groupingu odteraz nájdete nové kanály, a to:

  • Organic Shopping
  • Paid Shopping
  • Organic Video
  • Paid Video
  • Paid Other
  • Audio
  • SMS
  • Mobile Push Notifications

Okrem toho bolo zmenené zaraďovanie návštev z YouTube medzi Video (pôvodne bolo Social). Podľa toho, či ide o odkaz z reklamy, alebo z popisu videa bude kanál Paid Video alebo Organic Video. Zmenilo sa tiež radenie relácií medzi platené kanály – odteraz existuje 5 platených kanálov a to: Paid Search, Paid Social, Paid Shopping, Paid Video a Paid Other. Ďalším problémom bolo radenie relácií, ktoré boli otagované veľkými písmenami. Odteraz nezáleží na tom, či používate malé, alebo veľké písmená.

Viac na: Google Support

Odteraz môžete interagovať s vašimi dashbordami už v edit móde

Ak s Data Studiom nepracujete pravidelne, možno budete prekvapení s novým režimom editácie. Odteraz vám totiž Data Studio v režime úprav umožňuje interagovať s prvkami dashboardu rovnakými spôsobmi ako v režime zobrazenia. Môžete napríklad použiť filter a upraviť rozsah dátumov bez toho, aby ste sa museli prepínať do režimu zobrazenia. Táto zmena vám ušetrí množstvo zbytočného preklikávania v procese vytvárania dashboardu. Práca s Data Studiom je vďaka tejto zmene opäť o niečo jednoduchšia.

Ďalšou skvelým vylepšením je možnosť rýchleho vytvorenia tabuľky za použitia drag&drop priamo z dátového panelu do okna dashboardu. Rovnako viete nové dimenzie či metriky dopĺňať do existujúcej tabuľky. Samozrejme, nie vždy dosiahnete to, čo potrebujete, ale na väčšinu jednoduchých prípadov je táto metóda plne postačujúca.

Viac na: Google Support

Nový open source nástroj vám pomôže s prácou v BigQuery

Ak ste už prepájali svoj Google Analytics 4 s BigQuery, určite ste si všimli, že tabuľka v BigQuery je trochu iná ako v Exceli. Je to tým, že tabuľka v BigQuery je vlastne objekt, kde riadok obsahuje vnorené riadky a stĺpec vnorené stĺpce. Práca s takto štruktúrovanými dátami je preto trochu náročnejšia a na to, aby sme vedeli používať jednoduché query, prípadne zobrazovať dáta v Data Studiu, ich potrebujeme najskôr pretransformovať do štandardnej 2D podoby.

A práve s takýmto flettenerom (neviem, či na to existuje slovenský ekvivalent a aj o spisovnosti toho anglického by som pochyboval) prišla v uplynulých dňoch spoločnosť Adswere. Vďaka opensource, ktorý bezplatne poskytla svetu, si môžete veľmi jednoducho vytvoriť 4 základné tabuľky: events, event_params, items a user_properties. Takto transformované dáta môžete používať na vaše vlastné analýzy. Veríme, že vám tento nástroj uľahčí prácu s BigQuery a ušetrí desiatky hodín googlenia.

Viac na: Adswerve

Najväčšia CTR analýza všetkých čias

Predstavte si 750.000.000.000 zobrazení a 30.000.000.000 kliknutí na Googli. Z toho by sa už dalo niečo vyčítať, nemyslíte? Spoločnosť seoClarity prináša rozsiahlu CTR analýzu, kde si viete pozrieť aká je miera prekliku naprieč zariadeniami, krajinami, aký vplyv má sezónnosť, či ako sa líši CTR od zamerania webu. Ak sa pozeráte na svoje dáta v Serach Console a neviete, či sa máte smiať, alebo plakať, táto analýza vám určite našepká.

Viac na: seoClarity