Integrácia Google Search Console s Google Analytics 4

Konečne je možné prepojiť Google Search Console s novým Google Analytics 4. Túto možnosť by ste už mali mať v nastaveniach vlastníctva (1.) vo vašom Google Analytics, v sekcii „Product Linking“ (2.). Ak tam túto možnosť ešte nemáte, počkajte pár dní, Google ju postupne sprístupňuje pre všetky účty.

google search console ga4

Po prepojení vlastníctiev sa dáta zo Search Console objavia v reportoch, konkrétne v sekcii: Reports > Acquisition > Acquisition overview ako Google Organic Search Traffic a Google Organic Search Queries. Dostupné sú tieto dimenzie a metriky:

Dimenzie

 • Organic google search query
 • Landing page
 • Country
 • Device category

Metriky

 • Organic Google search clicks
 • Organic Google search impressions
 • Organic Google search click-through rate
 • Organic Google search average position
 • Users
 • Engaged sessions
 • Engagement rate
 • Average engagement time
 • Event count
 • Conversions
 • Ad revenue

Viac na: Analytics mania

Väčší rozsah tabuliek a nové metriky z Google Ads v Data Studiu

Pri flexibilných dátových zdrojoch v Google Data Studiu, ktorými sú napr. Google Sheets, alebo BigQuery, môžete odteraz používať až 100 dimenzií a 100 metrík v jednej tabuľke. Ruka v ruke s touto zmenou prichádza aj horizontálne scrollovanie v tabuľkách. Pre úplnosť dodávame, že aktuálny limit pre fixné dátové zdroje (napr. Google Analytics, Google Ads a pod.) sú limity nastavené  na maximálne 10 dimenzií a 20 metrík v jednej tabuľke.

Druhý upgrade sa týka Google Ads konektoru. Ak reportujete dáta z Google Ads, možno vás poteší dostupnosť nasledovných metrík. Aby ste tieto dáta mali dostupné v už vytvorených reportoch, je potrebné refreshnúť dátový zdroj.

 • Account Budget Order Amount
 • Account Budget Order Adjustable Amount
 • Account Budget Amount Spent
 • Campaign Bid Strategy Type
 • Ad Group Bid Strategy
 • Target CPA
 • Target ROAS
 • User Ad Distance
 • First Position Bid

Viac na: Google Support

Google pripravuje novú metriku v rámci Core Web Vitals

Aj keď to nie je ešte oficiálne, Google pripravuje novú Core Web Vitals metriku, ktorá by mala nahradiť metriku First Input Delay (FID). FID meria, ako rýchlo prehliadač reaguje na interakciu používateľa s webovou stránkou, napr. ako dlho trvá odpoveď, keď používateľ klikne na CTA tlačidlo na webe. Problém tejto metriky je, že drvivá väčšina webov, najmä tie, ktoré sú postavené na najrozšírenejších CMS systémoch (WordPress, Joomla, Prestashop), ju majú celkom dobre poriešenú. A keď je každý web ví-ťaz, je proste táto metrika zbytočná.

Je preto celkom namieste, že Google chystá novú metriku, ktorou by v budúcnosti nahradil FID. Zatiaľ vývojári v Google operujú s dvoma prístupmi, ktorými sledujú latenciu interakcií:

 • Maximum Event Duration – interakcia pozostáva z viacerých udalostí rôzneho trvania. Toto meranie sa zakladá na najväčšom trvaní udalosti zo skupiny udalostí.
 • Total Event Duration – súčet trvania všetkých udalosí.

Či už sa nakoniec bude používať jedna metrika, či druhá, je dobré sa na zmenu pripraviť už teraz. Lebo ako hovorí klasik, to je veľká vec či, či, či…

Viac na: Search Engine Journal

5 dní špičkovej analytiky na konferencii Superweek v Maďarsku

V dňoch 31. januára až 4. februára sa neďaleko Budapešti uskutoční už 10. ročník analytickej konferencie Superweek. Tešiť sa môžete na analytikov svetovej úrovne z firiem ako Spotify, Google, či Analytics Ninja. Čakajú vás prednášky o najnovších trendoch v analytike, ale aj kopec zaujímavých case studies, napríklad aj o tom, ako fixnuť ecommerce trackovanie pre jeden z najlepších futbalových tímov Série A bez prístupu do ich GA a GTM.

Ak sa pýtate, či príde aj Simo Ahava, tak áno, bude tam tiež!

Viac na: Superweeks