Google Analytics 4 so svojím príchodom priniesol viaceré novinky. Niektoré sa dotkli metrík a dimenzií, ktoré sme doteraz dôverne poznali z prostredia Universal Analytics.

Podrobný zoznam týchto zmien sme vám predstavili už minule v tomto článku.

Dnes sa zameriame len na jednu dôležitú metriku a to na metriku Aktívni používatelia a a na to, ako sa mení jej význam medzi verziami Google Analytics.

 

Aktívni používatelia - univrsal analytics vs Google analytics 4

 

Metrika Používatelia je jednou z prvých, ak nie úplne prvou metrikou, na ktorú sa v analytických prehľadoch zameriavame.

Máme pre to jednoduchý dôvod – chceme vedieť koľko ľudí smeruje na našu stránku a vďaka tomu si vieme vyhodnotiť plnenie našich cieľov alebo nájsť slabšie alebo silnejšie miesta, kde by mala smerovať naša pozornosť.

 

Aktívni používatelia

 

Čo znamená, keď sú používatelia aktívni?

Presná definícia od Google je, že metrika Aktívni používatelia predstavuje počet rôznych používateľov, ktorí navštívili náš web alebo aplikáciu. Aktívny používateľ je každý používateľ, ktorý má reláciu s interakciou, alebo pri ktorom Analytics zaznamená:

 • udalosť first_visit alebo parameter engagement_time_msec z webu,
 • udalosť first_open alebo parameter engagement_time_msec z aplikácie pre Android,
 • udalosť first_open alebo user_engagement z aplikácie pre iOS.

 

Relácie s interakciou sú také, ktoré trvali aspoň desať sekúnd, prípadne zaznamenali aspoň jednu konverznú udalosť alebo aspoň dve zobrazenia stránky alebo obrazovky.

 • first_visit nastane vtedy, keď používateľ prvýkrát navštívi web alebo spustí okamžitú aplikáciu Android s povolenou službou Analytics.
 • first_open nastane pri prvom spustení aplikácie používateľom po jej inštalácii alebo preinštalovaní.
 • user_engagement nastáva vtedy, keď je webová stránka aktívne otvorená aspoň jednu sekundu alebo keď je aplikácia v popredí.

Všetky tri udalosti sa zbierajú v Google Analytics 4 automaticky.

 

Metrika Aktívni používatelia je primárna používateľská metrika pre GA4.

To znamená, že vždy keď sa v GA4 prehľadoch stretneme s metrikou Používatelia, tak číslo bude označovať používateľov, ktorí spĺňajú podmienky na to byť Aktívni Používatelia.

Aktívni používatelia v GA4 nie sú to isté ako Používatelia v reálnom čase (Realtime users), čo vie byť často zamieňané.

Používatelia v reálnom čase sú používatelia, ktorí boli posledných 30 minút na našej stránke.

Aktívni používatelia sú naopak používatelia, ktorí interagovali s našou stránkou počas určitého časového obdobia. V GA4 sa zameriavame na tri konkrétne časové obdobia – 1 deň, 7 dní a 30 dní.

 

Universal Analytics vs. Google Analytics 4

 

Universal Analytics vo väčšine reportov dáva do popredia metriku Celkový počet používateľov – Total Users (zobrazuje ich ako Používateľov), zatiaľ čo GA4 sa zameriava na Aktívnych používateľov – Active Users (tiež ich zobrazuje ako Používateľov). Hoci výraz Používatelia znie rovnako, výpočet tejto metriky sa medzi službami UA a GA4 líši. 

V závislosti od toho, ako často sa na náš web vracajú používatelia, môže byť metrika Celkový počet používateľov v službe UA a metrika Aktívni používatelia v službe GA4 viac alebo menej podobné. 

 

Aktívni Používatelia v prehľadoch 

 

V základných prehľadoch Google Analytics 4 sa nenachádza samostatný prehľad len pre Aktívnych používateľov, pretože tieto dáta sa čiastkovo nachádzajú takmer v každom reporte.

Avšak v dvoch grafoch – Aktivita používateľov v priebehu času a Návratnosť používateľov, vieme nájsť informácie, ktoré metrike Aktívni používatelia priamo venujú.

Tieto grafy sa nachádzajú v tabe Prehľady v časti Zapojenie (Engagement) > Engagement overview. Konkrétne sa jedná o posledné dva grafy v tomto prehľade.

 

Aktivita používateľov v priebehu času (User activity over time)

 

Tento graf zobrazuje dáta o udržiavaní používateľov v troch časových horizontoch:

 • 1-deň – predstavuje používateľov, ktorí navštívili našu stránku za posledný deň vrátane (podľa práve zvoleného časového rozsahu v reporte) 
 • 7-dní – predstavuje používateľov, ktorí navštívili našu stránku počas posledných 7 dní vrátane posledného (podľa práve zvoleného časového rozsahu v reporte) 
 • 30-dní – predstavuje používateľov, ktorí navštívili našu stránku počas posledných 30 dní vrátane posledného (podľa práve zvoleného časového rozsahu v reporte)

 

Vďaka tomu, že Google rozdeľuje našich používateľov do rôznych časových období, tak máme presnú predstavu ako často sa používatelia vracajú na našu stránku a ako sa nám ich darí udržať.

Pokiaľ nájdete myšou (hover) cez jednu líniu v grafe, tak sa vám ukáže konkrétny dátum a koľko používateľov sa v jednotlivých časových obdobiach vracalo naspäť na našu stránku. Takýto druh grafu je vhodný na porovnávanie a na vyhodnotenie nových kampaní.

 

Návratnosť používateľov (User stickiness)

 

Druhý atraktívny graf z pohľadu Aktívnych používateľov je Návratnosť používateľov.

Návratnosť používateľov je nová dimenzia, ktorá bola predstavená v GA4 a zameriava sa na používateľov na základe toho, ako často prichádzajú na našu stránku.

Tento graf je znova rozdelený na tri línie, ktoré zobrazujú koľko používateľov navštívi našu stránku denne, týždenne a mesačne. Na pravej strane vedľa grafu sa nachádzajú 3 pomery daných časových období:

 • Denní Aktívni Používatelia (APD) / Mesační Aktívni Používatelia (APM)
 • Denní Aktívni Používatelia (APD) / Týždenní Aktívni Používatelia (APT)
 • Týždenní Aktívni Používatelia (APT) / Mesační Aktívni Používatelia (APM)

 

 

Podobne ako pri predošlom grafe, tak aj tu sa po nájdení myšou (hover) cez jednu líniu zobrazia jednotlivé pomery pre konkrétny dátum.

Cieľom tohto článku, je dať do pozornosti skutočnosť, že Google Analytics 4 mení význam aj tých najzákladnejších metrík a dimenzií, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí.

Je dôležité uvedomiť si, že s blížiacim sa koncom Universal Analytics a migráciou do Google Analytics 4, je úplne v poriadku ak sa dáta medzi týmito dvoma verziami Analytics pre rovnaký web dokonale nezhodujú, pretože aj ich výpočet je naprieč verziami odlišný.