Identifikátor sledovania (Tracking ID)

Identifikátor sledovania (Tracking ID) je jedinečný reťazec v tvare UA-000000-1. Slúži na identifikáciu účtu a vlastníctva v službe Google Analytics (Universal Analytics), do ktorého sa budú odosielať informácie o aktivite na stránke. (Ak ste si vytvorili vlastníctvo v službe Google Analytics 4, namiesto Tracking ID budete používať Measurement ID.)

 

Písmená na začiatku (UA) značia, že sa jedná o účet v službe Universal Analytics, ďalších šesť čísel (-000000) identifikuje konkrétny účet a nakoniec číslo za pomlčkou (-1) je číslo vlastníctva v danom účte.

Nájdete ho po prihlásení sa do vášho účtu v sekcii Správca (Admin) → Nastavenia vlastníctva (Property settings). Tento identifikátor je dôležitou súčasťou kódu sledovania (Tracking code), ktorý po vytvorení účtu v službe Google Analytics pridáte na svoju webstránku, aby ste tak vytvorili prepojenie medzi vašou stránkou a Google Analytics.