Universal Analytics

Universal Analytics je staršia verzia služby Google Analytics, ktorá slúži na zhromažďovanie informácií o aktivite na webe. Od októbra 2020 je však predvolenou verziou Google Analytics 4.

 

Zbieranie dát v Universal Analytics je založené na zobrazeniach stránky (Page views) a relácií (Sessions).

Táto verzia čoskoro prestane byť podporovaná a aktualizácie a novinky budú vyvíjané už len pre verziu Google Analytics 4.