Google Analytics

Je online nástroj spoločnosti Google Inc., ktorý poskytuje štatistiky návštevnosti webových stránok. Princípom fungovania je umiestnenie časti zdrojového kódu od Google, do webovej stránky majiteľa. Tento kód zabezpečuje zbieranie informácii, ktoré sú prístupne majiteľovi webovej stránky cez rozhranie služby Google Analytics na stránke www.google.com/analytics/.

 

Google Analytics je najbežnejší nástroj, ktorý používa väčšina webov pre svoju analytiku. Preto je aj pre nás v DASE hlavným analytickým nástrojom. Väčšina ľudí si myslí, že stačí vložiť Google Analytics kód na stránku a hotovo. Tým sa však práca nekončí. Práve naopak, začína. Musíte zbierať správne dáta, tým správnym spôsobom. Na to je nevyhnutné Google analytics nastaviť, rozumieť meraným metrikám a vedieť zbierané dáta interpretovať. Viac o týchto témach píšeme na našom blogu v kategórii Google Analytics.