Identifikátor merania (Measurement ID)

Identifikátor merania (Measurement ID) je jedinečný reťazec písmen a čísel v tvare G-XXXXXXXX. Slúži na identifikáciu streamu údajov (data stream) v službe Google Analytics 4, cez ktorý prúdia informácie o aktivite na stránke. Nachádza sa aj v kóde sledovania, ktorý musíte mať pridaný na vašej stránke, aby ste zabezpečili tok údajov medzi vašou stránkou a Google Analytics. 

 

Písmeno “G” na začiatku značí, že sa jedná o účet v službe Google Analytics 4, na rozdiel od Identifikátora sledovania v službe Universal Analytics, ktorý začína písmenami “UA”. 

Identifikátor merania nájdete vo vašom účte v sekcii Správca (Admin) v stĺpci Vlastníctvo (Property) → Streamy údajov (Data streams). Po kliknutí na daný stream údajov uvidíte Identifikátor merania vpravo hore.