Vlastníctvo (Property)

Vlastníctvo predstavuje úroveň v rámci účtu Google Analytics, do ktorej sa odosielajú dáta a vytvárajú zobrazenia. Do každého účtu môžete pridať až 50 vlastníctiev. Každé vlastníctvo má svoj vlastný sledovací kód. V rámci každého vlastníctva viete využívať 20 vlastných dimenzií a metrík.