Bounce rate

Bounce rate, alebo mieru odchodov, si môžeme predstaviť ako percento všetkých relácií na stránke, kedy si používatelia iba zobrazili stránku, čím poslali iba jednu požiadavku na server Google Analytics a následne odišli - vykonali tzv. bounce. Trvanie relácii, v ktorých sa vykonal bounce, je 0 sekúnd, pretože po prvom hite nenasleduje žiadny ďalší, podľa ktorého by Google Analytics vedel vypočítať dĺžku relácie.

 

Metriku bounce rate používa Universal Analytics avšak s príchodom Google Analytics 4, ktorý je zameraný hlavne na udalosti a akcie, stráca metrika bounce rate svoj význam a je nahradená novou metrikou “engagement rate”.