Bounce

Bounce, odchod, alebo opustenie stránky sa započíta vtedy ak relácia (Session) používateľa obsahuje iba jedno zobrazenie stránky (Pageview)

 

Bounce je možné prerušiť vykonaním interaktívnej akcie (interactive event), na čo treba myslieť pri nastavovaní udalostí (Events) v Google Tag Manageri – niektoré eventy, ako napríklad scroll depth by mali byť nastavené ako neinteraktívne (non-interactive event). V opačnom prípade môže metrika Bounce rate vracať nereálne výsledky, t.j. hodnoty blízke k nule.