Google Analytics 4 dostal cez leto výrazný facelift užívateľského rozhrania, ktorého súčasťou bolo aj premenovanie sekcie Analysis hub na Explore (Prieskum)  a analysis na explorations (prieskumy). V tomto článku sa spoločne pozrieme na naše najobľúbenejšie techniky zobrazenia dát, ich nastavenie a ukážeme si aj príklady ich konfigurácie.

Ako nájsť sekciu Explore?

Ak na vás Google nezabudol a máte update rozhrania za sebou, nájdete Explore v paneli možností na ľavej strane rozhrania medzi štandardnými reportami a reklamnou sekciou. Pri vstupe vás hneď privíta možnosť začať nový projekt z čistým podkladom alebo využiť jeden z prednastavených prieskumov. Každá technika zobrazenia ponúka inú možnosť zobrazenia so svojimi výhodami.

Keď vytvoríte nový report uvidíte tri dôležité časti rozhrania rozdelené na „Plátno“, na zobrazenie dát, premenné a nastavenia. Premenné sú umiestnené ako prvý stĺpec zľava a nájdete tu všetko potrebné na vytvorenie reportu, teda časové rozpätie, segmenty, dimenzie a metriky. Každá časť v stĺpci má v rohu malé znamienko plus, ktorým pridávame premenné do nášho výberu, alebo krížik na premennej pre odstránenie. Tak isto môžete celý panel minimalizovať a zobraziť celý graf na obrazovke.

Segmenty sú časti užívateľov, ktorých spája určitá vlastnosť, ako napríklad použité zariadenie, krajina návštevy, alebo prezreté stránky. Dimenzie sú zase vlastnosti údajov, ktoré majú vo väčšine prípadov textovú podobu. Napríklad dimenzia udalosti môže mať rôzne hodnoty ako page_view, user_engagement, alebo scroll_depth. Metrika je meranie, alebo kvantitatívna vlastnosť dimenzie, ako napríklad počet udalostí.

Nastavenie ovláda zobrazený graf na plátne. Do jednotlivých častí môžeme vyberať potiahnutím, alebo dvojklikom premenné a zároveň použiť filtráciu nad celým výberom. Taktiež sa dajú robiť aj menšie zmeny v zobrazení buniek tabuľky, počte riadkov, alebo v inej vlastnosti vizualizácie.

Analyzujte dáta cez voľný formát

Voľný formát/ Free Form

Asi najpoužívanejšou technikou zobrazenia je Free form (voľný formát), ktorý jednoducho kombinuje segmenty, dimenzie a metriky do pivot tabuľky, v ktorej sa dajú používať na rozdelenie údajov riadky, aj stĺpce. Veľkou výhodou je použitie vlastných dimenzii a metrík vo vizualizácii.

Taktiež môžeme využiť aj ďalšie vizualizácie dát ako koláčový, čiarový, alebo bodový graf prípadne aj geografickú mapu. Pri každom type vizualizácie sa mení aj jej nastavenie, ale použitá dimenzia a metrika ostáva približne rovnaká. Pri zobrazení hodnôt je navyše možnosť si vybrať aj zobrazenie riadku, či počet zobrazených dimenzií v grafe.

Objavte ako vyzerá cesta vášho používateľa

Prieskumník cesty/ Path Exploration

Táto technika sa sústredí na prechod užívateľov cez stránku a udalosti. Vďaka tomu môžete nájsť top navštívené stránky po úvodnej návšteve, alebo objaviť opakujúce sa slučky udalostí, ktoré ukazujú na možný problém. Keďže GA4 používa dátový model založený na udalostiach, tak aj path exploration vie popísať jednotlivé kroky ako udalosť, alebo stránku. Na použitie je potrebné definovať začiatok, alebo koniec cesty a potom len rozkliknúť každý ďalší krok. Dôležité nastavenie je „Zobrazenie iba jedinečných uzlov“, ktorá agreguje opakujúce sa udalosti a stránky do jedného bodu.

Pozor aby ste sa ale na ceste nestratili! Ak by ste náhodou zablúdili môžete použiť tlačidlo „začať znova“ a vybrať si začiatočný alebo konečný bod cesty, prípadne použiť príkaz „späť“ alebo „v pred“.

Preskúmajte kde je najviac konverzii

Prieskum lievika/ Funnel Exploration

Ďalším skvelým zobrazením je aj funnel (lievik), ktorý ukazuje, koľko ľudí prešlo od jednej aktivity k druhej. Takto vidíme nastavené kroky v kontexte celej návštevy až ku konverzii, pomer návštevníkov, ktorí odpadli v priebehu konverzie a tých čo ju dokončili. Vzťah medzi jednotlivými krokmi nemusíme vizualizovať len ako klasický funnel, ale môžeme použiť aj zobrazenie na časovej osi.

Lievik môže byť otvorený, alebo uzavretý. V otvorenom lieviku môžu používatelia vstúpiť do lievika v ktoromkoľvek kroku. Naopak zatvorenom lieviku musia používatelia vstúpiť do lievika len v prvom kroku.

Získajte hlboký prehľad o konkrétnych udalostiach

Ak potrebujete získať hlbší prehľad o konkrétnej udalosti a vyťažiť z nej dôležitý poznatok, tak Explore (Prieskum)  je skvelý doplnok pre váš GA4. Možnosť vizualizovať vo voľnom formáte vlastné dimenzie, alebo metriky naprieč reportami a pritom spresniť skupinu používateľov, je naozaj praktická.

Zároveň sa nám veľmi páči aj aplikácia prieskumu cesty používateľov, ktorá následne vytvára základ pre prieskum lievika a zobrazenie v jednotlivých krokoch. Táto kombinácia tak vie odpovedať aj na naozaj zložité otázky. Napríklad, ako sa stanú z bežných návštevníkov kupujúci a dlhodobí zákazníci, alebo v ktorom kroku konverzie odchádza najväčšia časť používateľov.