Určite ste aj vy niekedy vo svojich reportoch v Google Analytics zahliadli hodnotu-nehodnotu (not set). Kým je tento nič nehovoriaci riadok na posledných miestach tabuľky, väčšinou sa nič vážne nedeje. Keď však začne stúpať, je čas spozornieť. (not set) totiž častokrát indikuje problém v implementácii. V tomto článku si ukážeme, kde všade sa (not set) vyskytuje a pozrieme sa na pravdepodobné príčiny a možnosti riešenia.

Na konci článku nájdete odkaz na report v Data Studiu, cez ktorý si viete veľmi jednoducho odsledovať výskyt (not set) vo vašom Google Analytics účte.

 

Publikum (Audience)

Jazyk (Language)

Audience > GEO > Language

Informáciu o používanom jazyku návštevníka získava Google Analytics z prehliadača. (not set) sa v tomto reporte vyskytne len výnimočne a väčšinou sa jedná o návštevy z BlackBerry zariadení, alebo z prehliadača Opera Mini. Nárast (not set) v jazykovom reporte môžu spôsobiť aj boti.

Riešenie: používať základný filter v nastavení Zobrazenia (View) na vylúčenie známych botov a spiderov.

not set google analytics language jazyk

 

Poloha (Location)

Audience > GEO > Location

Informácie o polohe užívateľa získava Google Analytics z IP adresy. Niektoré prehliadače, ako napríklad Opera Mini, pristupujú k webu nepriamo – pripájajú sa na server Opera a v tomto prípade sa informácie o polohe stratia. Podobný princíp, aj keď to nie je veľmi časté, môžu používať aj boti.

Riešenie: používať základný filter v nastavení Zobrazenia (View) na vylúčenie známych botov a spiderov.

not set Google Analytics location poloha

 

Prehliadač a operačný systém (Browser & OS)

Audience > Technology > Browser & OS

Informácie o prehliadači získava Google Analytics, ako inak, priamo z prehliadača. Rovnako ako v prípade jazykového reportu môžu tieto údaje niekedy chýbať, väčšinou však nie je dôvod na paniku – výskyt týchto prípadov je hlboko pod 1%. Boti však žiadne informácie o prehliadači neposielajú, takže abnormálny výskyt (not set) v tomto reporte môžete jednoznačne pripísať botom.

Riešenie: používať základný filter v nastavení Zobrazenia (View) na vylúčenie známych botov a spiderov. V prípade abnormálne veľkého výskytu (not set) v tomto reporte skontrolujte, z akých krajín alebo akých IP adries návštevnosť prichádza a vylúčte ju pomocou filtra.

not set google analytics browser operating system

 

Sieť (Network)

Audience > Technology > Network

Pokiaľ pravidelne sledujete naše NEWS, tak určite viete, že ISP dáta (konkrétne dimenzie Network Domain a Service Provider) sa už od februára 2020 do Google Analytics neposielajú. To je dôvod, prečo je takmer všetka návštevnosť združená v Network reporte pod (not set).

Riešenie: (not set) neodstránite, ale ak by ste chceli používať ISP dáta aj naďalej, je možné tak urobiť pomocou vlastných dimenzií podľa návodu od Sima Ahavu.

not set google analytics isp network

 

Názov hostiteľa (Hostname)

Audience > Technology > Network > Hostname

V Network reporte ešte chvíľu zostaneme a preklikneme si na report Názov hostiteľa (Hostname). V tomto reporte by ste mali vidieť len doménu, ktorú v danom účte trackujete. Ak tu uvidíte (not set) údaje, pôjde o botov a spamovú návštevnosť. Túto návštevnosť si môžete všimnúť aj v akvizičných reportoch, ak ako sekundárnu dimenziu zvolíte Hostname. Možno uvidíte, ako sa boti maskujú napríklad za Facebook (Faceboook, acebook.com, facebok.com a pod.).

Riešenie: používať základný filter v nastavení Zobrazenia (View) na vylúčenie známych botov a spiderov.

 

Akvizícia (Acquisition)

Kanály (Channels)

Acquisition > All Traffic > Channels

Zdroj/médium (Source/Medium)

Acquisition > All Traffic > Source/Medium

Google Analytics zaraďuje návštevnosť do kanálov podľa presne definovaných pravidiel. Zoskupenie kanálov (Channel Grouping) funguje ako lievik, na konci ktorého je kanál s názvom “Others”. Čisto teoreticky by teda (not set) hodnoty nemali vôbec vznikať, ale vznikajú a problém je v tomto prípade medzi stoličkou a počítačom.

Ak totiž chcete zaradiť návštevu k špecifickému zdroju (resp. ku kampani), použije UTM parametre. Podoba UTM parametra je striktne daná a ak tento tvar nedodržíte, Google Analytics nebude vedieť návštevu správne zaradiť. Medzi najčastejšie chyby pri písaní UTM parametrov patrí:

 • Preklep v názve parametra
 • Chýbajúci oddeľovač parametrov (&)
 • Iný chýbajúci, resp. duplicitný špeciálny znak: =, #, ?

Riešenie: ak chcete mať istotu, že vaša URL obohatená o UTM parametre má správny tvar, použite tento UTM builder.

 

Kampane (Campaigns)

Acquisition > Google Ads > Campaigns

Ak máte na svoj web spustené Google Ads kampane, čistota dát v týchto reportoch je kľúčová. V kampaňovom reporte sa môže hodnota (not set) vyskytnúť z niekoľkých dôvodov:

 1. Váš Google Analytics nie je prepojený s Google Ads účtom. Prípadne je, ale s nesprávnym. Prepojenie účtov skontrolujete v nastaveniach vlastníctva > Prepojenie služieb > Prepojenie účtu Google Ads
  google ads linking
 2. Vypnuté automatické tagovanie. Na to, aby mohlo fungovať prepojenie Google Ads s Google Analytics je potrebné užívateľa, ktorý klikol na reklamu, jednoznačne identifikovať. Na to slúži gclid parameter (Google Click Identifier), ktorý sa pridá k cieľovej URL a následne uloží do cookie. Ak parameter chýba, Google Analytics síce vie, že užívateľ prišiel z platenej reklamy, ale nevie, z ktorej.  
 3. Používanie manuálneho aj automatického tagovania naraz.
 4. Presmerovanie. Ak smerujete reklamy na stránku A, pričom je tu nastavené automatické presmerovanie na stránku B, gclid parameter sa stratí. V tomto prípade vám pomôže váš developer, ktorý ošetrí to, aby sa pri presmerovaní preniesol aj gclid parameter.
 5. Neplatné kliknutia. Jedná sa o návštevy botov, prípadne viacnásobné kliknutia na reklamu. Tieto výskyty sa snaží eliminovať Google svojimi algoritmami, no v malom promile prípadov sa s takýmito (not set) môžete stretnúť aj vo svojom reporte. https://support.google.com/google-ads/answer/2549113
 6. Nesprávna syntax pri gclid parametri. Ak nejakým spôsobom upravujete URL adresy, napríklad pridávaním alebo odoberaním znaku na koniec adresy, môže sa stať že omylom upravíte gclid parameter. Systém následne nevie spárovať gclid v Google Ads a v Google Analytics a (not set) je na svete.

Riešenie: v prípade (not set) v kampaňových reportoch odporúčame vylučovacou metódou skontrolovať všetky vyššie uvedené príčiny.

(not set) Google Analytics Ads campaign kampane

 

Kľúčové slová (Keywords)

Acquisition > Google Ads > Keywords / Ad Content

(not set) v Keyword a Ad Content reportoch má zväčša rovnakú príčinu ako v prípade kampaňového reportu.

Riešenie: vylučovacou metódou skontrolujte všetky príčiny uvedené v predošlom odstavci.

 

Vyhľadávacie dotazy (Search Queries)

Acquisition > Google Ads > Search Queries

Za predpokladu, že ste vylúčili všetky zdroje (not set) v kampaňovom reporte, (not set) v Search Queries reporte vám nemusí robiť vrásky na čele. V takomto prípade sa jedná o návštevy z Display reklamy, kde vyhľadávací dotaz, logicky, chýba, resp. druhá možnosť je, že ide o minoritné dotazy, ktoré v Google Ads spadajú pod (other search terms).

Riešenie: porovnajte údaje zo Search Queries reportu s (other search terms) v Google Ads, resp. Skontrolujte, či sa nejedná o Display reklamy.

(not set) search queries google analytics ads

 

Platené kľúčové slová (Paid Keywords)

Acquisition > Campaigns > Paid Keywords

V tomto reporte sa nachádzajú informácie o kľúčových slovách z platených kampaní rôznych reklamných systémov. Ak pre kampane používate iba Google Ads, uvidíte rovnaké dáta ako vo vyššie spomínaných reportoch. Aj tu platia rovnaké pravidlá – ak Google Ads nie je správne prepojený s Google Analytics, (not set) uvidíte aj v tomto reporte.

Riešenie: skontrolujte, z akého zdroja (Source) pochádza (not set) návštevnosť. Ak sa jedná o Google Ads, vyscrollujte vyššie k odstavcu o kampaňovom reporte, kde sú opísané všetky možné príčiny.

(not set) google analytics paid keywords

 

Organické kľúčové slová (Organic Keywords)

Acquisition > Campaigns > Organic Keywords

SEOčkárom neostaneme nič dlžní, aj oni si v Google Analytics nájdu svoje (not set). V tomto reporte to znamená, že:

 • Niektorý vyhľadávač neposiela údaje o kľúčových slovách
 • Návšteva prišla cez odkaz v e-maile
 • Bolo použité UTM tagovanie a chýbala parameter keyword

Čo je väčší problém, nájdu si tu aj záznamy typu (not provided), ktoré určite budú zastúpené vo viac ako 90% prípadov. Vďaka tomu sa tento report stáva prakticky nepoužiteľný a tým pádom nemusíte riešiť ani problém s (not set). 

Pre úplnosť dodám, že (not provided) záznamy vznikajú vtedy, keď návštevník použil vyhľadávač google na zabezpečenom protokole https, teda skoro vždy. Ak vás táto téma zaujíma bližšie prečítajte si článok od Riešenia.com

Riešenie: informácie o organických kľúčových slovách nájdete v službe Google Search Console.

(not set) organic keyword

 

Správanie (Behavior)

Názov stránky (Page Title)

Behavior > Site Content > All Pages > Page Title

Google Analytics ukladá informácie o názvoch stránok, pričom tento údaj získava z tagu <title> z hlavičky webu. Najčastejšou príčinou je to, že <title> tag je jednoducho prázdny.

Riešenie: v reporte si zobrazte sekundárnu dimenziu Stránka (Page), aby ste vedeli lokalizovať problém, následne na tejto stránke doplňte titulok stránky. Tag <title> je jedným z najdôležitejších tagov pre on page SEO, takže by určite nemal ostať prázdny.

Druhou možnou príčinou je nesprávne poradie Google Analytics scriptu vs. tagu <title>. Ak je Google Analytics script umiestnený nad tagom <title>, je možné, že sa odpáli skôr, ako informáciu o názve stránky získa.

Riešenie: premiestnite Google Analytics script za tag <title>.

 

Zoskupenie obsahu (Content Grouping)

Behavior > Site Content > All Pages > Content Grouping

Zoskupenie obsahu (Content Grouping) je voliteľné rozšírenie Behavior reportov v Google Analytics. Ako využijete tento report je v zásade na vás a výskyt (not set) nemusí byť problém. Ak však chcete do jednotlivých kategórií zaradiť všetky stránky obsiahnuté na webe, budete sa, prirodzene, snažiť udržiavať (not set) na nule, resp. na minime.

Riešenie: skôr, ako nasadíte nové Zoskupenie obsahu na hlavné zobrazenie, otestujte ho v testovacom zobrazení. Odporúčam nasadiť vlastné upozornenie pre prípad, že by počet (not set)-ov začal rásť. To sa môže staň napríklad pri redizajne webu.

 

Vstupné stránky (Landing Pages)

Behavior > Site Content > Landing Pages

Report vstupných stránok zobrazuje zoznam stránok, na ktorých prišli užívatelia prvýkrát do kontaktu s vaším webom. Ak v tomto reporte nájdete (not set) údaje, je veľmi pravdepodobné, že pôjde o problém s implementáciou. (not set) v tomto prípade vznikne vtedy, ak Google Analytics detekuje novú reláciu bez zobrazenia stránky (Pageview).

Ako sa to môže stať? Možností je viacero, ale môžeme si to ukázať na príklade stránky, kde máte umiestnené video, ktoré je dlhšie ako 30 minút. Návštevník stránky si toto video pozrie a následne vykoná nejakú akciu, pri ktorej sa nenačíta nová stránka, napríklad kliknutie na lajk button. Keďže Google Analytics má štandardne dĺžku relácie nastavenú na 30 minút, odpálením eventu sa začne nová relácia (Session), ktorej ale bude chýbať zobrazenie stránky (Pageview).

Riešenie: Zlomenie relácie je možné vyriešiť dvojako. Prvou možnosťou je zmeniť v nastaveniach Google Analytics pôvodnú dĺžku relácie z 30 minút na max. 4 hodiny. Toto však treba robiť z rozvahou a mala by tomu predchádzať hlbšia analýza správania užívateľov na vašom webe

Druhou možnosťou je pridať na stránku eventy, ktoré zabránia lámaniu relácie. V našom prípade s videom to môžu byť napríklad YouTube eventy, ktoré sa budú odpaľovať po prezretí určitej časti videa.

(not set) google analytics landing pages

 

Udalosti (Events)

Behavior > Events > Overview

Pomocou udalostí môžete merať špecifické akcie na vašom webe. Je teda na vás, akú logickú štruktúru eventom navrhnete. Ideálne je ak využijete kategóriu (Event Category), akciu (Event Action) aj štítok (Event Label) a eventuálne i hodnotu (Event Value). Vtedy žiadne (not set)-y vo svojich reportoch neuvidíte.

Riešenie: Dodržujte vo svojich eventoch logickú štruktúru, v ktorej sa budete vyznať.

(not set) events google analytics

 

Konverzie (Conversions)

Ciele (Goals)

Conversions > Goals > Reverse Goal Path

Pri cieľoch môžete na (not set) natrafiť v reporte reverznej cesty. Treba si uvedomiť, že to nemusí byť problém. Ak návštevník vykonal požadovanú akciu už na prvej stránke, predošlé stránky nemôžu existovať a (not set) je len logickým vyústením.

Gratulácia: robíte to dobre, len tak ďalej! Želáme vám viac takých (not set)-ov 🙂

not set Google analytics goals reverse path

 

Ecommerce

Conversions > Ecommerce > Product Performance
Conversions > Ecommerce > Product List Performance
Conversions > Ecommerce > Order Coupon
Conversions > Ecommerce > Product Coupon

Pri e-shopoch sú ecommerce reporty pravdepodobne najdôležitejšími reportami v celom Google Analytics. (not set)-y v týchto reportoch znemožňujú efektívny remarketing a personalizovanie reklám, takže ich odstránenie by malo mať najvyššiu prioritu.

Ale pozor, pri kupónoch treba (not set) chápať trochu inak, nie ako problém. (not set) tu vzniká vtedy, ak kupujúci pri nákupe nepoužil zľavový kupón, čo bude vo väčšine prípadov.

Riešenie: pri ecommerce reportoch vznikajú (not sety)-y vtedy, ak jednotlivým eventom chýba daná hodnota v dataLayeri, prípadne sa hodnota zmení počas užívateľskej cesty. Príčin však môže byť nekonečne veľa a je potrebné ich detekovať individuálne. S odstránením problému vám pomôže váš developer, s prípadným debuggingom vám veľmi radi pomôžeme my v DASE.

Slovo na záver

Ako vidíte, (not set)-y môžu znamenať v každom reporte niečo iné a treba im rozumieť v širších súvislostiach. Väčšinou však ich výskyt znamená, že je treba upriamiť svoju pozornosť na príčiny ich vzniku a v prípade, že sa jedná o problém, ich aj eliminovať. Odmenou vám budú čistejšie dáta a ďalší krôčik k analytickej vyspelosti.