Nová verzia analytického prostredia, Google Analytics 4 si postupne od augusta 2020 získala veľkú časť používateľov, ktorých prilákal najmä nový dátový model. Ten je naozaj veľkou výhodou, keďže ponúka možnosť sledovať správanie na web stránkach a v aplikácii súčasne. Okrem toho ponúka aj iné výhody, ako ľahké prepojenie s Big Query alebo hlbší rozbor dát v Analysis hube.

Ak ste zvyknutí používať na reporty aj nástroj Data Studio, určite ste si všimli, že konektor pre GA4 neponúka tie isté možnosti ako staršia verzia UA. Preto si zhrnieme, ktoré dimenzie a metriky sú aktuálne dostupné pre reporty a aké reporty si z nich vieme poskladať.

Prečo začať používať GA4

Google Analytics 4 postupne nahradí aktuálnu verziu úplne. Okrem mnohých výhod, používaním novej verzie získavame dáta, ktoré sa inak nebudú dať presunúť medzi jednotlivými verziami. Preto odporúčame jeho nasadenie čo najskôr a paralelne s Universal Analytics sledovať udalosti na web stránkach. Ak chceme skombinovať údaje z GA4 v reportoch narazíme na problém v podobe chýbajúcich metrík na ktoré sme si už každodenne zvykli.

Použitie konektora pre GA4, sa odlišuje najmä v podobe chýbajúceho náhľadu (view) na úrovni vlastníctva (property). Keďže nová verzia spracováva dáta na základe udalostí, a nie relácií, výsledkom je aj rôzna dostupnosť metrík z ktorých vieme tvoriť reporty.

Aby sme vedeli správne porovnať výsledky medzi Google Analytics 4 a Universal Analytics, musíme nájsť spoločné vlastnosti oboch modelov. K tejto úlohe nám poslúži návod, ako si previesť najčastejšie používané metriky a dimenzie cez GA4 do Data Studia.

Ako reportovať v Data Studiu výsledky z GA4

Publikum

Začnime najčastejšie používaným reportom v Universal Analytics. Prehľad Publika (Audience Overview) je dôležitou súčasťou merania, ktorá zabezpečuje vysokú úroveň predstavy o aktivite na našich stránkach, aj keď je najlepšie hodnotiť jej výsledky v kontexte celého webu.

Prvých šesť metrík je celkom jasných, keďže sú dostupné automaticky, alebo prostredníctvom jednoduchej kalkulácie.

Universal AnalyticsGoogle Analytics 4
UsersTotal users
New UsersNew users
SessionsSessions
Number of Sessions per UserSessions per user
PageviewsViews
Pages / SessionCalculate as: Views / Sessions
Avg. Session DurationCalculate Avg. Engagement Time as: User engagement / Sessions
Bounce RateEngagement rate

 

Posledné dve metriky, priemerný čas relácie a bounce rate už v GA4 nenájdete. Namiesto nich sme získali engaged sessions a engaged rate. Nový model GA4 vyhodnocuje zapojenie používateľov automaticky, podľa podmienky že používateľ strávi na stránke aspoň 10 sekúnd, vykoná konverziu alebo spustí dve zobrazenia stránky za sebou. Engagement rate je tak vo výsledku o niečo komplexnejším ukazovateľom ako klasický bounce rate.

Akvizícia

Prehľad reportov Akvizícia nám ukazuje odkiaľ prišli používatelia na našu stránku. Preto sa aj v GA4 nájde štandardná dimenzia zdroj návštev (traffic source).

Universal AnalyticsGoogle Analytics 4
Default Channel GroupingSession default channel grouping
CampaignSession campaign
MediumSession medium
SourceSession source

 

Správanie

Keďže model spracovania dát v GA4 bol navrhnutý tak, aby meral interakcie naprieč web stránkami a aplikáciou, je teraz omnoho jednoduchšie reportovať dáta oboch vlastníctiev súčasne. Na porovnanie uvediem len, že koncepty zobrazenia stránok a zobrazenia obrazovky, sú celkom odlišné v Universal Analytics.

Page Title
Screen Name
Page title and screen name
Pageviews
Screenviews
Views
Event Category
Event Action
Event Label
Event name
Custom dimensions
Total EventsEvent count

 

Navyše okrem kombinovanej dimenzie Názov stránky a obrazovky, sú stále dostupné aj dimenzie špecifické pre web ako Hostname, Page path, a Page title.

Konverzie

Nový Google Analytics 4 vymenil koncept cieľov za konverzie. Konverzia je teda akákoľvek udalosť ktorá bola označená v sekcii konverzie v GA4 účte. Aby sme vedeli reportovať koľko takýchto udalostí sa uskutočnilo, použijeme dimenziu event_name v spolu s metrikou conversions v Data studiu. Na to aby sme reportovali len špecifickú udalosť, môžeme použiť filter ktorý vyberie len konkrétny event_name.

Goal XX CompletionsConversions filtered by Event name
Goal XX Conversion RateUse data blending to calculate: Conversions filtered by Event name / Sessions

Záver

Verím, že vám náš návod vám pomohol zorientovať sa v dimenziách a metrikách, z ktorých môžete aktuálne skladať reporty v Data Studiu. Okrem uvedených dimenzií nájdete aj ďalšie, ktoré zodpovedajú špecifickým situáciám a preto som ich nespomenul. To už nechám na vašej zvedavosti. 😊 Konektor pre Google Analytics 4 je navyše ešte stále vo vývoji a postupne k nemu pribúdajú ďalšie dimenzie, o ktorých vás budeme určite informovať.