Áno, je mi jasné, čo vám ako prvé napadne, keď vidíte článok od analytickej agentúry s takýmto titulkom. 😀 Sľubujem, že nie je len propagáciou našich služieb. Dočítate sa, kedy sme vhodní na spoluprácu, ale aj to, kedy nie sme. Tiež píšem, ako by ideálna spolupráca (ne)mala vyzerať.

Nechce sa vám čítať? Pozrite si video. 👇

Pri komunikácii s potenciálnymi zákazníkmi sa niekedy stretávame s týmito postojmi:

  • Prečo potrebujeme vás, keď máme online marketingovú agentúru?
  • Sme malá firma a vy robíte len pre veľké. 
  • Mám veľkú firmu a interný tím, takže analytiku od externej firmy nepotrebujem.

Kým sa dostanem k veci, ešte by som rada zdôraznila, že jednou z našich firemných hodnôt je “Always honest”. Ku klientom sme vždy úprimní a nerobíme biznis za každú cenu. Ak nevieme klientovi pomôcť a vidíme, že naše služby pre neho nemajú zmysel, tak mu to povieme. 

 

Máme digitálnu agentúru. Prečo potrebujeme vás?

Alebo tiež ďalšia otázka, ktorá často nasleduje po tejto je: “Takže oni to robia zle?”. Možno áno, možno nie. Čo sa potenciálnym klientom snažím vždy vysvetliť je, že:

  • My sa na rozdiel od digitálnych a výkonnostných agentúr venujeme len analytike a ničomu inému. Všetci naši ľudia sú vyškolení v zahraničných agentúrach a robia na veľkých holandských, nemeckých a globálnych účtoch. Tým pádom máme čas do hĺbky študovať len túto tému a potom tieto poznatky zavádzať do praxe. Je teda jasné, že máme v tomto smere know-how, ktoré väčšina agentúr na Slovensku mať nemôže. 
  • Väčšina agentúr (nie všetky) má tiež tendenciu pozerať sa na analytiku z toho pohľadu, čo pre klienta robia. Ak napríklad robia SEO, analyzujú z pohľadu SEO, ak kampane, tak z pohľadu kampaní. My sa na analytiku pozeráme z pohľadu biznisového. Riešime, aký má klient biznis, ciele a až podľa toho navrhujeme analytickú stratégiu. 
  • Spoluprácu s klientom začíname analytickým auditom a ešte nikdy sa nám nestalo, že by bolo všetko tak, ako podľa nás malo byť. Máme určitý kvalitatívny štandard. Ak ho klient nespĺňa, nemusí to automaticky znamenať, že má analytiku úplne zle. Znamená to však, že nespĺňa naše nároky. Tieto sú stanovené hlavne rokmi skúseností a prácou na veľkých zahraničných účtoch. 

ácu slovenských agentúr si veľmi vážim. Veď som jednu z nich pomáhala budovať. 🙂 Verím aj tomu, že sa v nich nájdu mnohí šikovní analytici. My sa preto neberieme ako konkurencia týchto agentúr. Vidíme to tak, že robíme niečo iné. Niečo, čo na Slovensku takmer nie je. 

Ak ste s prácou svojej agentúry spokojní, ak veríte a rozumiete číslam, ktoré vám ukazujú, sme pre vás zbytoční. Držte sa tejto agentúry, lebo kvalitných agentúr a spokojných spoluprác je málo. Treba si ich preto vážiť. 🙂

 

Sme malá firma a vy robíte len pre veľké

Je pravda, že dlhodobé spolupráce dávajú zmysel skôr pre klientov, ktorí sú väčší (majú väčšie rozpočty, návštevnosť a väčšie množstvo dát). My ale pevne veríme, že kvalitne nastavená analytika sa časom stane štandardom pre každú firmu. Či už je to malá stránka, väčší eshop alebo korporácia.

Menším firmám vieme pomôcť s pochopením toho, prečo je analytika dôležitá, ako dokáže pomáhať v ich podnikaní, nastaviť potrebné základy, vyškoliť tím tak, aby analytike rozumel. S menšími firmami preto najčastejšie pracujeme jednorazovo a je pre nich vhodný náš nový produkt s názvom Efektívna analytika v praxi. Tento produkt je v prípade väčších firiem a projektov “len” začiatkom dlhodobej spolupráce.

 

Mám veľkú firmu a interný tím

Ak máte tím 3 a viacerých ľudí, ktorí sa aktívne venujú marketingu a analytike, robia to výborne a podľa vašich predstáv, tak nemáte čo riešiť. My sme vhodní pre firmy, ktoré chcú riešiť analytiku tak, aby bola efektívna a pomáhala plniť biznis ciele, avšak interne momentálne nemajú človeka, ktorý by to vedel technicky alebo strategicky zastrešiť. Nemajú teda potrebné know-how a potrebujú na to našu pomoc. 

Avšak aj v takomto prípade je potrebné, aby na strane klienta bol človek, ktorý analytike aspoň do určitej miery rozumie a bude pre nás hlavnou komunikačnou osobou. Tiež zabezpečí, aby sa na ich strane zapracovávali veci, ktoré sú pre nastavenie analytiky nevyhnutné. 

 

Najčastejšie omyly klientov 

V tejto časti nebudem hovoriť len o spolupráci s nami, ale s ktoroukoľvek agentúrou. Marketingu sa venujem 11 rokov, pomáhala som budovať online marketingovú agentúru a zažila som aj stranu klienta. Za tie roky som pochopila, že mnohým problémom klient vs. agentúra by sa dalo predísť, keby sme si uvedomili tieto 3 omyly. Sú písané z pohľadu klienta, no píšem aj to chybách zo strany agentúry.

 

“Vy ste odbodníci, vy mi povedzte, čo mám robiť.”

Od mnohých klientov som si za roky vypočula vetu  “Vy ste odborníci, vy mi povedzte, čo mám robiť.” Agentúra je odborníkom na to, čo robí. V našom prípade na analytiku. Klient je odborníkom na to, čo robí on, čiže jeho biznis. Preto je to klient, kto by mal vedieť, kde jeho biznis smeruje a ako očakáva, že mu s tým agentúra pomôže. Na druhej strane sa má agentúra aktívne pýtať na tieto veci a hlavne si vyhradiť čas na to, aby klienta a jeho biznis podrobne poznala.

Pokiaľ si agentúra spolu s klientom hneď od začiatku stanoví jasné ciele, vytvára sa tým priestor na partnerský vzťah. Ako s obľubou hovorím našim klientom: “Vy rozumiete vášmu biznisu, my rozumieme analytike.” Ak nemáte tieto ciele ešte jasne definované, nevadí. Vieme vám s tým pomôcť my. Viac v ďalšom bode. 

 

“Ja nič robiť nemusím, na to si platím agentúru.”

S prvým bodom úzko súvisí aj druhý. Keďže chceme aby bol medzi nami a klientom partnerský vzťah, je potrebné, aby sa do neho zapojili obe strany. Pod zapojením rozumieme nielen zaplatenie faktúry ;), ale aj venovanie času tejto spolupráci.

Na to, aby sme vedeli zodpovedne povedať, čo má klient merať, potrebujeme podrobne poznať jeho biznis a stav jeho analytiky. A to si vyžaduje čas aj z jeho strany. Hlavne úvodné fázy spolupráce s klientom sú časovo náročnejšie. V rámci nášho produktu Efektívna analytika v praxi o tomto procese píšem viac. Môžete si tiež pozrieť video, kde ho celý popisujem.

 

“Za svoje peniaze očakávam dokonalý výsledok na prvý krát.”

Naša spolupráca s klientom väčšinou vyustí do tvorby reportov, ktorých úlohou je automatizovať procesy a tým pádom šetriť čas. Tiež majú za úlohu pomáhať robiť data-driven alebo aspoň data-informed rozhodnutia. Tieto sú výsledkom tvorby stratégie popísanej vyššie. Avšak až ich reálne používanie ukáže, či slúžia svojmu účelu.

Áno, máme roky skúseností a máme za sebou desiatky stratégií, implementácií a reportov, avšak každý klient je iný. A ako som napísala vyššie, až praktické používanie ukáže, či report skutočne šetrí čas a slúži svojmu účelu. Ak nie, je potrebné ho upraviť. Celá spolupráca by preto mala byť o úprimnom a objektívnom feedbacku. Ak sa klient stavia k dávaniu feebacku ako k niečomu negatívnemu, pretože “Veď to malo byť na prvýkrát!”, tak to vedie k nervozite na oboch stranách. Tento proces treba vnímať ako nevyhnutný pre napredovanie a rozvoj spolupráce. Ako kroky k spoločnému cieľu.

Rovnako by to však malo platiť aj na strane agentúry. Nebrať feedback klienta v štýle “Zase vymýšľa!”, ale brať ho ako priestor na posun. Samozrejme, všetko má svoje hranice a otáčanie jednej veci do nekonečna nebude prospešné pre nikoho. Čo som touto celou časťou chcela skôr povedať je, že do spolupráce treba ísť s tým, že nie všetko vyjde na prvýkrát a tak je to v poriadku.

Online marketing je tiež špecifický v tom, že sa len ťažko odhaduje, ako niektoré veci zafungujú. Možno aj vy poznáte tie prípady, kedy ste sa dlho zamýšľali nad nejakým statusom na sociálne siete, vyrábali ho, boostovali a nemal očakávané výsledky. A potom ste na rýchlo, za 5 minút, hodili na sociálne siete niečo, čo vám napadlo a šírilo sa to samo. Online je nepredvídateľný. Na druhej strane je však aj lacný. Ak máte nejaký nápad treba ho skúsiť, ideálne tak, aby ste na ňom nestratili veľa peňazí, a samozrejme, aby nepoškodil vašu značku. Osvojte si v online marketingu zásadu “Fail fast”. Veci treba skúšať, ak nevyjdú poučiť sa z nich a ísť ďalej. 

 

Čo z týchto 3 omylov vyplýva? Ak ste klient, ktorý očakáva, že analytika sa bude robiť sama, nechcete tomu venovať váš čas a očakávate finálny výsledok na prvýkrát, asi naša vzájomná spolupráca fungovať nebude. Ak hľadáte partnera, ktorý vám pomôže lepšie dátam rozumieť, posúvať vďaka tomu váš biznis a zabezpečí všetko aj po technickej stránke, budeme si rozumieť. 😉