Export kontajnera v GTM môže mať mnoho účelov. Od vykonávania hromadných zmien, až po zálohovanie, alebo zdieľanie. Export kontajnera je jedným z najužitočnejších nástrojov GTM, ktorý priamo nesúvisí s tagovaním. Výrazne vám uľahčí a zefektívni prácu, preto ho aktívne využívame aj my v DASE.

Kontajnery sa dajú exportovať vo formáte JSONJavaScript Object Notation. Čo je ľahký formát na výmenu a ukladanie údajov. Importom JSON kontajnera si jednoducho nastavíte GTM pre váš nový web s identickými tagmi, triggermi a premennými.

Export a import ponúka rôzne možnosti

Využiť môžete iba čiastočný export. Stačí, ak si zvolíte konkrétne tagy, triggery, premenné. Import kontajnera vám zase ponúka možnosť prepísať, alebo zlúčiť pracovný priestor (workspace). Tieto možnosti si detailnejšie opíšeme nižšie v článku.

Pri exporte kontajnera postupujte nasledovne:

 1. Vo vrchnej časti kliknite na Správca.
 2. V stĺpci Kontajner kliknite na Exportovať kontajner.
 3. Vyberte si požadovanú verziu pracovného priestoru, alebo kontajnera.
 4. V tomto kroku môžete vykonať aj čiastočný export. Kliknutím na checkbox odznačíte tagy, triggery a premenné, ktoré si neželáte, aby sa exportovali. Ak si prajete exportovať iba niektoré typy, hromadne si ich odznačíte kliknutím na prvý checkbox v zozname. GTM vás upozorní, ak položka obsahuje odkazy, ktoré nie sú vybrané na export. Pre viac informácií stačí prejsť kurzorom myši na výstrahu.
 5. Ak ste s výberom spokojný, kliknite na tlačidlo Exportovať v pravom hornom rohu.

 

import a export google tag manager GTM kontajnera DASE

 

Pri importe kontajnera postupujte nasledovne:

 1. Vo vrchnej časti kliknite na Správca (tak ako pri exporte).
 2. V stĺpci Kontajner kliknite na Importovať kontajner.
 3. Z vášho zariadenia si vyberte JSON súbor, kliknutím na modré tlačidlo vyberte súbor kontajnera.
 4. V tomto kroku si môžete vytvoriť nový pracovný priestor (workspace), alebo si zo zoznamu vyberte existujúci.
 5. Vyberte, či má import pracovný priestor Prepísať, alebo Zlúčiť.
  a) Možnosť prepísať odstráni všetky existujúce tagy, triggery a premenné. Nahradia sa údajmi v importovanom kontajneri.
  b) Možnosť zlúčiť prepíše, alebo premenuje vzájomne nezlučiteľné tagy, triggery, premenné. Na výber sú tieto ďalšie možnosti:

Prepísanie – ak má premenná, tag, alebo trigger v novom kontajneri rovnaký názov, ale odlišné nastavenia, prepíšu sa novými.
Premenovanie – ak má premenná, tag alebo trigger v novom kontajneri rovnaký názov, ale odlišné nastavenia, nové sa premenujú.

V časti Zobraziť podrobné zmeny uvidíte, napr. ktoré tagy importom pribudnú, alebo budú odstránené.

 1. Ak ste s nastaveniami spokojný, kliknite na tlačidlo Potvrdiť.

 

import a export google tag manager GTM kontajnera DASE

Zdroj: https://support.google.com/tagmanager/answer/6106997?hl=en