Až 170 nových dimenzií a metrík z GA4 v Looker Studiu

Najnovší update konektora pre Google Analytics 4 v Looker Studiu prináša priame prepojenie týchto dvoch nástrojov cez GA4 API. Výsledkom je okolo 170 nových dimenzií a metrík, ktoré ste doteraz v Looker Studiu použiť nemohli. Aby ste mohli tieto nové polia používať, musíte si obnoviť zdroj údajov. Nemusíte mať však obavy, že váš dashboard sa rozpadne ako domček z karát, aktualizácia zdroja je totiž spätne kompatibilná. Obnovením zdroja údajov služby Google Analytics 4 sa zachová existujúca schéma a do zdroja údajov sa jednoducho pridajú nové polia rozhrania GA4 API.

Viac na: Google Support

Záplava noviniek v Google Analytics 4

V posledných dňoch pred sunsetom Universal Analytics sa v GA4 objavilo niekoľko noviniek a zmien, o ktorých by ste jednoznačne mali vedieť. Množstvo noviniek presahuje formát našich analytics news, preto vám prinášame nižšie zoznam týchto zmien aj s odkazmi na bližšie informácie:

  1. Nová kolekcia štandardných reportov – v knižnici reportov pribudlo niekoľko prehľadov, ktorými si môžete obohatiť vaše GA4 rozhranie (viac na: Google Support)
  2. Nové dimenzie a metriky v nástroji na vytváranie publík – pri vytváraní publík môžete použiť nové dimenzie, ako napr. Country, UTM term, alebo New vs. Returning. Pribudla aj nová metrika, ktorou je session duration (viac na: Google Support)
  3. Rozšírená podpora analytics.js pre GA4 vlastníctva – ak používate (ste používali 😉) na trackovanie v Universal Analytics knižnicu analytics.js, pre GA4 pribudla možnosť využívať pôvodné merania na zaznamenávanie GA4 tagov (viac na: Google Support)
  4. Presnejšie nastavenie atribúcie pri platených kampaniach – odteraz máte možnosť nastaviť, ktorému kanálu má byť priradený kredit za konverziu (viac na: Google Support)
  5. Predstavenie Google Analytics 4 Audience Export API – pomocou rozhrania tejto novej API môžete exportovať ID užívateľov a ID zariadení (viac na: Google Support)
  6. Nové odporúčania pre import konverzií – pri prepájaní účtu Google Ads v GA4 sa vám môžu zobraziť odporúčania pre import konverzií pre presnejšie cielenie reklám (viac na: Google Support)

Dôležité aktualizácie serverového GTM

Vývojári serverového GTM v júni predstavili viacero noviniek, o ktorých by každý užívateľ SGTM mal určite vedieť. V serverovom GTM pribudla podpora Regex Table Variable a tiež regex Sandboxed JS APIs, a to konkrétne createRegex a testRegex. Táto novinka funguje pre Docker image vo verzii 2.0.0, alebo novšej.

Ďalšou dôležitou novinkou je podpora novej funkcie, tzv. transformácií. Funkciu využijete najmä pri manipulácii s citlivými údajmi, keďže získate väčšiu kontrolu nad tým, ako sú citlivé údaje používane pre ďalšie reklamné nástroje. Dôležitou novinkou je aj podpora Google Signals, ktorá doteraz v serverovom GTM chýbala.

Viac na: Google Support

Hlbšia integrácia GA4 s Google Search Console a Google AdSense

Publisherov určite poteší podpora integrácie AdSense pre Google Analytics 4, konkrétne ide o metriky ad_click, ad_impression a ad_query. Pozor, prepojenie neprebieha v rozhraní GA4, ale v Google AdSense, konkrétne v sekcii: Account => Access and authorization => Google Analytics integration. Dáta zo služby AdSense následne nájdete v GA4 reporte Monetization > Publisher ads.

Ak ešte nemáte prepojený Google Analytics 4 s Google Search Console, môže vám byť v rozhraní GA4 zobrazená výzva na prepojenie týchto nástrojov. Prepojenie určite odporúčame a ak to so SEO myslíte vážne, určite vám pomôže aj prepojenie Google Search Console s BigQuery. So zálohou dát v BigQuery vám radi pomôžeme.

Viac na: Google Support