Aj keď sa zdá byť priama návšteva jednoduchá na pochopenie, je za tým troška viac než sa zdá na prvý pohľad. Preto je dôležité pre každého kto pracuje pravidelne s Google Analytics porozumieť čo znamená priama návšteva v Google Analytics a ako sa atribúcia priamej návštevy mení naprieč reportami.

Čo je to priama návšteva

Priamu návštevu definujeme ako návštevu, ktorá nemá odkazovací zdroj (referral) . Odkazovací zdroj znamená keď sa návštevník preklikne z jednej stránky na druhú stránku. Týmito odkazujúcimi stránkami môžu byť vyhľadávače, blogy, sociálne siete a iné stránky ktoré majú link na ďalšiu stránku.

Priama návšteva teda kategorizuje návštevy, ktoré nemajú odkazovaciu URL.

Príklad

Priama návšteva je ak napríklad niekto napíše do prehliadača celý názov domény.

Priama návšteva prepísaná predchádzajúcim zdrojom

Google Analytics defaultne používa model last non – direct click, ktorý pripisuje konverziu k poslednému zdroju avšak nesmie to byť priama návšteva, v tom prípade ho atribuje k predchádzajúcemu zdroju, napríklad k emailu.

Tu je definícia od Google

Posledné nepriame kliknutie – ignoruje sa všetka priama návštevnosť a 100 % zásluh za predaj sa pripíše poslednému kanálu, z ktorého sa zákazník preklikol pred konverziou

Predstavme si nasledujúcu situáciu:

  • 10. Augusta príde nový navštevník na náš web www.dase-analytics.com z organického vyhľadávania
  • Za 3 dni sa vráti, ale tentokrát priamo napíše našu doménu www.dase-analytics.com do svojho prehliadača.
  • O ďalších 7 dní sa vráti na náš web ale tentokrát z odkazujúcej stránky (referral).
  • O mesiac príde znova z organického vyhľadávania
  • O ďalšie 3 dni napíše dase-analytics.com do prehliadača
  • Potom sa na 7 mesiacov odmlčí a na náš web príde až 1.Júna znova na priamo vpísaním našej domény do prehliadača.

Toto je taký náš ilustračný príbeh jedného návštevníka aby sme si teraz ukázali ako vlastne Google Analytics bude rátať tieto relácie či už ako organickú návštevu, priamu alebo akýkoľvek iný zdroj.

Dátum relácieZ akého zdroja návštevník prišielAko GA atribuje návštevu
10.August, 2017Organické vyhľadávanieOrganické vyhľadávanie
13. August, 2017Priama návštevaOrganické vyhľadávanie
20.August, 2017Odkazujúci zdrojOdkazujúci zdroj
20. September, 2017Organické vyhľadávanieOrganické vyhľadávanie
23. September, 2017Priama návštevaOrganické vyhľadávanie
23. Marec, 2018Priama návštevaPriama návšteva

Ak by tento príbeh návštevníka bol reálny tak Google Analytics by týmto spôsobom zarátal atribúciu pre každú z jeho sessions.

A teraz si poďme poporiadku vysvetliť prečo to tak je.

Prvýkrát prišiel návštevník na web 10. Augusta z organického vyhľadávania a kedže predchádzajúca stránka má referral url (čiže nieje to priama návšteva) z ktorej sa návštevník preklikol tak za túto session atribuje kredit k organickému vyhľadávaniu.

Keď sa vrátil o 3 dni neskôr, prišiel priamou návštevou na náš web. Keďže Google Analytics používa last – non direct click AKA posledné nepriame kliknutie tak v tomto prípade ignorujeme priamu návštevu ako zdroj. V tomto prípade bude kredit priradený opäť k organickému vyhľadávaniu lebo to bol posledný nepriamy zdroj.

Keď následne prišiel za týždeň zo sprostredkovanej stránky tak kredit za túto návštevu dostala stránka a médium, ktorá sprostredkovala danú reláciu. Keďže táto relácia nebola priama a všetky ostatné zdroje sú seberovné tak kredit je priradený k stránke, ktorá sprostredkovala danú session.

Potom sa opäť vrátil, ale až o mesiac a opäť to bolo z organického vyhľadávania. Keďže všetky zdroje sú si seberovné (okrem priamej návštevy) tak Google Analytics priradí túto session k organickému vyhľadávaniu.

Následne sa o 3 dni vrátil a tentokrát na priamo a keďže Google Analytics používa model posledné nepriame kliknutie tak daná session je priradená k predchádzajúcemu zdroju – a to je organické vyhľadávanie.

Potom sa návštevník na nejaký čas vytratil a vrátil sa až za 7 mesiacov. Kedže si z predchádzajúceho obdobia pamätal našu doménu (alebo nás mal v záložkách) tak prišiel opäť na priamo na náš web. Avšak v tomto prípade aj keď Google Analytics používa model posledné nepriame kliknutie, kredit za reláciu bude priradený k priamej návšteve.

A teraz sa oprávnene pýtate prečo

Odpoveď nájdete na obrázku nižšie

Google Analytics má prednastavenú ako dĺžku relácie tak aj vypršanie kampane.

Čo v skutočnosti znamená vypršanie kampane?

V Google Analytics to vlastne znamená ako dlho chceme priamu návštevu priraďovať k viac špecifickejšiemu zdroju ako len priama návšteva.

Späť k príkladu a poslednej relácii

Keďže Google Analytics  má prednastavený campaign timeout na 6 mesiacov od poslednej návštevy tak v našom prípade posledná relácia 23. Marca je zaznamenaná ako priama návšteva lebo už ubehlo 6 mesiacov od poslednej návštevy.

Pre každú firmu môže byť dĺžka session ako aj vypršanie kampane individuálne avšak pokiaľ nemáte predstavu na aké hodnoty to pozmeniť tak odporúčame nechať prednastavené nastavenia.

Prečo model posledné nepriame kliknutie?

Predstavte si, že ste majiteľom elektronického obchodu a investujete peniaze do zvýšenia viditeľnosti v google vyhľadávači. Či už je to organické alebo platené vyhľadávanie, chcete vedieť či investícia do týchto kanálov prináša úžitok. Avšak cesta návštevníka ku konverzii je zložitejšia a môže na ňu prísť rôznymi kanálmi v rôznom čase. Keď na začiatku návštevníkovej cesty bolo organické vyhľadávanie a následne o 3 dni prišiel priamo na web aby skutočne nakúpil službu alebo produkt tak tento model priradí konverziu k organickému vyhľadávaniu. Myšlienka tohto modelu je v tom, že základom priamej návštevy je ešte nejaký zdroj, ktorý je zodpovedný za to, že daný návštevník bol schopný prísť na priamo na náš web. Treba pripomenúť, že tento model má svoje nedostatky, ale o tom si napíšeme v inom článku.

Viackanálové lieviky

Len v krátkosti si povedzme aj o tom, že Google Analytics ponúka aj report viackanálové lieviky, ktoré nám umožňujú zistiť akými kanálmi prichádzajú na náš web naši zákazníci. Je možné tam vidieť celú cestu až ku konverzii.

Najčastejšie konverzné cesty

Na obrázku vyššie môžeme vidieť, že 1437 konverzií pozostávalo z prvej návštevy cez platenú reklamu a následne priama návšteva a konverzia. Ak by sme nepozerali report viackanálove lieviky ale štandardný report pre akvizíciu, kredit za konverziu by získala platená reklama.

Zhrnutie na záver

Zapamätajte si, že:

  • Google analytics používa model last non direct click AKA posledné nepriame kliknutie
  • Ak posledná relácia prišla z priamej návštevy, Google Analytics priradí reláciu k predchádzajúcemu zdroju ( len za predpokladu, že sa stále nachádza v 6 mesačnom okne pre vypršanie kampane)
  • Ak máte nastavený 6 mesačné vypršanie kampane a príde k vám užívateľ na priamo po 7 mesiacoch – v tom prípade kredit bude priradený k priamej návšteve

Dnes sme si troška priblížili čo to je priama návšteva a ako ju Google Analytics spracúva a vyhodnocuje. Ak si chcem viac priblížiť akými zdrojmi návštevníci prichádzajú na náš web, môžeme si pozrieť report multi channel funnels kde je viditelný prínos aj priamej návštevy. Ale o tom si napíšeme nabudúce.