Social (Návštevnosť zo sociálnych sietí)

V kanáli Social sa zaznamenávajú všetky návštevy, ktoré prichádzajú zo sociálnych sieti a vlastnosť Medium je označená ako Referral alebo súhasí s regexom ^(social|social-network|social-media|sm|social network|social media)$.

 

Ak chcete vedieť ako funguje zoskupenie kanálov v Google Analytics všeobecne, prečítajte si článok o zdrojoch návštev.