Referral

Referral označuje návštevu na stránke z webu tretej strany prostredníctvom HTML odkazu, ide o tzv. odkazujúci zdroj. Google Analytics automaticky rozoznáva URL adresu, z ktorej návštevník prišiel a príslušnú doménu zaradí do zoznamu zdrojov návštevnosti ako referral. V prípade, že niektorú doménu chceme zo zoznamu odkazujúcich zdrojov vylúčiť, použijeme Referral Exclusion List.