Hypotéza

So slovom hypotéza (z gréc. hypo - nižšie + thesis - tvrdenie) sa v analytike najčastejšie stretávame pri práci s nástrojmi Google Analytics, Clarity a Hotjar. Je to tvrdenie o ktorom v čase jeho formulovania ešte nevieme, či je pravdivé alebo nie.

 

Príklad: V Google Analytics vidíme stagnáciu v počte kliknutí na tlačidlo registrácie posledné 3 mesiace. Microsoft Clarity odhalil, že do spodnej časti stránky, kde je tlačidlo umiestnené sa dostane iba 35% užívateľov.

Hypotézy

  • Zmenou farby tlačidla zvýšíme počet registrácií.
  • Umiestnením tlačidla hneď na úvod hlavnej stránky zvýšíme počet registrácií.
  • Kombináciou týchto dvoch predošlých hypotéz a navyše zmenou texty na pútavejší výrazne zvýši počet registrácií.

Testovanie hypotézy: V tomto prípade využívame A/B testovanie v nástroji Google Optimize. To odhalí, či bola naša hypotéza pravdivá, bezpredmetná, alebo mala negatívny dopad na počet interakcí. Pre detailnejšiu analýzu je tento nástroj možné prepojiť s Google Analytics 4.