Hotjar

Analytický nástroj, ktorý odhaľuje online správanie vašich používateľov. Kombináciou rôznych foriem analýzy (nahrávky, heatmapy) a spätnej väzby vám Hotjar poskytuje obraz o tom, ako zlepšiť používateľskú skúsenosť (UX) a zvýšiť konverzie. Základný balík je zdarma. Ak však presiahnete 35 relácií za deň, čo je pri väčších stránkach bežné, je potrebný prechod na platenú verziu.

 

Tá zároveň ponúka vylepšené možnosti filtrovania, pokročilú prácu v tímoch, väčší počet relácií a prieskumov. Napojenie na rôzne nástroje, akým je napr. Google Optimize, Slack a iné.

Ako konkurencia pre Hotjar vznikol v roku 2020 nástroj Clarity od Microsoftu. Rozdielov medzi týmito nástrojmi je viacero.