Cross-Domain

Cross-domain, alebo aj cross-domain tracking je špeciálna forma implementácie, kedy jedno vlastníctvo Google Analytics zbiera dáta z viacerých súvisiacich webových stránok, ako napríklad samostatná landing page, e-shop a nákupný košík na samostatnej doméne. Prechod medzi jednotlivými webmi by pri štandardnej implementácii rozdelil reláciu, zatiaľ čo pri cross-domain trackovaniu je celá takáto cesta užívateľa meraná ako jedna relácia. Na identifikáciu užívateľa pri cross-domain sa používa Client ID.

 

Ak sa chceto o cross-domain trackingu dozvedieť viac, odporúčame vám náš návod na nastavenie cross-domain trackovania.