AutoML

ML je skratka pre machine learning, v preklade strojové učenie. Google Cloud Platform umožňuje trénovať vlastné modely strojového učenia pomocou jeho produktu AutoML.

 

Odteraz aj vývojár s obmedzenými odbornými znalosťami strojového učenia môže trénovať vysoko kvalitné modely, špecifické pre daný biznis