Google Cloud Platform

Google Cloud Platform je sada služieb cloud computingu, ktorá beží na rovnakej infraštruktúre, akú spoločnosť Google interne používa pre svoje produkty napr. Gmail, Google Disk, YouTube a samotné vyhľadávanie Google. Cez internet vám teda Google poskytuje prístup na jeho servery, úložný priestor a databázy.

 

Súčasťou služby Google Cloud Platform je aj BigQuery, ktorý sa vo veľkej miere používa práve v analytike.