Google Analytics nám ponúka jednoduchý spôsob, ako si zmerať naše obchodné či marketingové ciele. Avšak aj taký robustný nástroj ako Google Analytics má svoje nedostatky.

Určite ste už veľakrát počuli, že na to, aby sme niečo dosiahli, potrebujeme vedieť, kam ideme. Preto je dôležité mať vytýčený cieľ. V prípade, keď viem, čo chcem dosiahnuť, budem hľadať spôsoby a prostriedky, ako tento cieľ naplniť za určitý čas. To isté platí aj pre digitálny marketing, ktorý je v dnešnej dobe neoddeliteľnou časťou každého odvetvia.

Ciele v Google Analytics

Nastavením cieľa v Google Analytics získavame možnosť zistiť, koľko ľudí urobilo požadovanú akciu – či už je to transakcia, odoslanie formulára, alebo stiahnutie PDF.

Google definuje cieľ v Google Analytics nasledovne:

Ciele merajú, do akej miery vaše webové stránky alebo aplikácia plnia stanovené ciele. Cieľ predstavuje dokončenú aktivitu nazývanú konverzia, ktorá prispieva k úspechu vašej firmy. Príklady cieľov zahŕňajú uskutočnenie nákupu (na webových stránkach elektronického obchodu), dokončenie hernej úrovne (v mobilnej hernej aplikácii) alebo odoslanie formulára s kontaktnými informáciami (na marketingových webových stránkach alebo webových stránkach generovania potenciálnych zákazníkov).

Na obrázku nižšie si môžete pozrieť, ako kedysi vyzeralo nastavenie cieľov v Google Analytics, v tom čase ešte nazývaný Urchin. Aj keď ten obrázok vyzerá zastaralo, splnilo to vždy svoj účel.

Keď sa pozrieme na obrázok dnešného nastavenia cieľov v Google Analytics, nevidíme tam až toľko rozdielov. Je škoda, že za tie roky sa nastavenie a funkčnosť cieľov v Google Analytics nedočkalo viac zmien.

 

Môžeme tam vidieť viac možností a templatov, ale v konečnom dôsledku všetko funguje rovnako. Tak si poďme povedať viac o tom, v čom nás nateraz ciele limitujú:

        1.Ciele nie sú na základe usera – návštevníka

To znamená, že všetky ciele sú merané na úrovni relácie. Keď ste si pozorne prečítali článok Rozsahy v Google Analytics, tak viete, že rozsah na úrovni relácie zbiera informáciu iba raz počas tej relácie.

Čo to znamená?

Ak k nám prišiel ten istý návštevník na web štyrikrát, a následne nakúpil alebo odoslal formulár, tak konverzný pomer nášho návštevníka bude 25 %. Je veľká škoda, že to Google Analytics spracováva týmto spôsobom. Nikto totiž neočakáva, že návštevník vykoná požadovanú akciu pri každej návšteve.

Ak by sme mali ciele na úrovni usera, tak by sme získali konverzný pomer 100 %.

          2.Ciele sa rátajú len raz za reláciu

Znamená to, že aj keď splníme viac cieľov za reláciu, tak konečný počet stále bude rovný 1.

Predstavme si, že cieľom, ktorý chceme merať, je vloženie nejakého tovaru do košíka. Je to veľmi zaujímavý mikrocieľ, ktorý je dôležité merať. Ak máme usera, ktorý vložil 4 rôzne produkty do košíka (čím vykonal 4 individuálne splnenia cieľa), tak v Analyticse stále uvidíme číslo 1.

Je to preto, že bez ohľadu na to, koľko cieľov váš návštevník dosiahne, Analytics ho zaráta len raz. Preto si dávajte pozor, ak analyzujete ciele popri e-commerce reporte, lebo čísla vám v určitých prípadoch nemusia sedieť (príklad vloženie produktu do košíka).

       3.Ciele sa nedajú vymazať

Preto plánujte dopredu! Všetci sa musíme zmieriť s faktom, že nateraz Google Analytics neumožňuje vymazať cieľ a začať odznova. Momentálne môžete daný cieľ akurát tak pozastaviť.

Preto ak si chcete otestovať ciele, či fungujú správne, tak si odporúčam spraviť testovací view (prehľad) vo vašom vlastnom property a otestovať ich tam. Raz keď ich nastavíte, už ich nevymažete. Stále ich však môžete premenovať, keď ich chcete použiť na nový cieľ. Žiaľ, tam už ale musíte rátať s tým, že historické dáta zostanú zachované a nové sa začnú zbierať od momentu, kedy ich nastavíte.

       4.Maximum 20 cieľov na jeden prehľad

Predstavte si, že 10 rokov máte Google Analytics a zbierate rôzne interakcie na webe. Za ten čas sa však web aj pozmenil. Skúste 10 rokov stále používať tie isté ciele. V krajinách, kde webová analytika má svoje výsostné postavenie a merajú takmer všetko (aj keď merať všetko nie je riešenie), 20 cieľov je žalostne málo. Bohužiaľ, tento nedostatok sa vzťahuje aj na prémiové účty.

      5. Ciele – Vizualizácia lievika

Tento nedostatok som si nechal nakoniec, pretože ma mrzí najviac. Nebudem riešiť dizajn vizualizácie (všetci by sme sa asi zhodli, že by to chcelo menší update), ale spôsob, akým funguje. Momentálne, keď si chcete znázorniť cestu návštevníka až po dokončenie cieľov, tak si pri tvorbe cieľa jednoducho vyplníte potrebné kroky.

Na obrázku vyššie vidíte spôsob, akým si nastaviť vizualizáciu lievika pre špecifické dokončenie cieľa. Zatiaľ všetko vyzerá fajn a už sa tešíme, ako si pozrieme ako návštevníci prechádzajú našim funnelom.

 

Niečo podobné uvidíte ako na tomto obrázku:

Okay! Teraz vidíme, ako ľudia prechádzajú krokmi, ktoré som si vybral pre svoj funnel až po dokončenie cieľa. Avšak akú akciu viem vykonať na tejto vizualizácii?

Viete kde je ten nedostatok?

Segmentácia!!! Veľká škoda, že tento lievik, a.k.a. funnel, neviem segmentovať podľa nami vybratých kritérií. Povedzte, nebolo by super, ak by sme vedeli daný lievik vysegmentovať podľa našich akvizičných kanálov? Tento report by získal úplne inú výpovednú hodnotu.

Všetko má svoje riešenie

Našťastie, pre vyššie spomenuté nedostatky existujú spôsoby, ako ich obísť. Aj keď tie riešenia nie sú perfektné, ale stále sú lepšie, ako používať defaultné ciele. Vlastné metriky a kalkulované metriky sú fantastické súčasti Google Analytics, ktoré nám vedia vytvoriť zmysluplnejšie metriky.

Napríklad sme si vysvetlili, že ciele sú rátané na úrovni relácie. Avšak keď si chceme spraviť rozumnejšiu metriku, tak si spravíme kalkulovanú metriku, aby sme si vypočítali dokončenia cieľov na jedného návštevníka.

Príklad: stiahnutie PDF

  • Downloads per User = {{Downloads}} / {{Users}}

Na to, aby ste mohli vytvoriť túto kalkulovanú metriku, potrebujete trackovať stiahnutia PDF ako event. Ale o tom si napíšeme nabudúce, ako využiť vlastné metriky a kalkulované metriky, ktoré sú špecifickejšie pre váš biznis.

Na záver

Dnes som snažil ukázať, aké nedostatky majú ciele v Google Analytics a ako sa vyvarovať nesprávnym záverom z vašich dát:

  • Ciele sú na úrovni relácie.
  • Ked užívatel dokončí viac cieľov, tak stále bude mať zarátaný len 1.
  • Ciele sa nedajú vymazať.
  • Ak ich chcete znova použiť, musíte (môžete) ich premenovať, avšak historické dáta ostanú zachované.
  • Maximálne 20 cieľov na prehľad.
  • Nedá sa segmentovať vizualizácia lievika.

V ďalšom pokračovaní sa dozviete, ako vytvoriť vlastné a kalkulované metriky, ktoré sú dôležitejšie pre váš biznis. Ukážeme si, akým spôsobom si vieme vysegmentovať cestu k dokončeniu našich cieľov. Potom si budete vedieť  porovnať rôzne segmenty užívateľov a naplnenia vašich cieľov. Zatiaľ dovidenia 🙂