Efektívne manažovanie služieb a platieb v Google Cloud Platform (GCP) je neustály proces. Vyžaduje si nepretržité monitorovanie, analýzu a optimalizáciu. 

Znie to komplikovane, ale nemusíte sa obávať…

V tomto článku vám poradíme ako na platby v GCP. Implementáciou správnych postupov a využívaním nástrojov na správu nákladov, získate väčšiu kontrolu nad svojimi výdavkami. Už vás neprekvapí vysoký účet za cloudové služby.

Účty a profily

Skôr ako sa ponoríme do nastavení a reportingu,  je potrebné si vysvetliť rozdiel medzi platobným profilom a fakturačným účtom. 

  • platobný profil – Google Payments Profile – spravuje všetky Google služby, za ktoré platíte. Či už je to cloud, Google Ads alebo iné. Poskytuje teda prehľad o vašich službách a predplatnom na úrovni Googlu. Nájdete ho na stránke Google payments centre.

  • fakturačný účet – Cloud Billing Account – sa viaže iba na cloudové služby a je prístupný v Google Cloud konzole. Sleduje náklady, ktoré vznikli používaním cloudových služieb vo všetkých projektoch priradených k tomuto účtu. Fakturačný účet je prepojený s platobným profilom.

Prepojenie platobného profilu a fakturačného účtu výstižne ilustruje nasledujúci obrázok:

Ako drzat ucty google cloud pod kontrolou DASE BLOG

Základné pravidlo – duplicita

Pre platobný profil aj fakturačný účet si stanovte viacerých administrátorov. Dôvod je zrejmý.

Výrazne tým zvýšite pravdepodobnosť, že profil alebo účet bude mať vždy administrátora, ktorý ho dokáže spravovať. 

Spôsobov ako pridať administrátorov pre platobný profil je niekoľko. Jedným z nich je použitie nastavení v Google payments centre.   

Ako drzat ucty google cloud pod kontrolou DASE BLOG

Administrátorov fakturačného účtu môžete pridať v Google Cloud konzole. Toto nastavenie je zložitejšie a je potrebné robiť ho na úrovni organizácie, nie jednotlivého projektu. 

V konzole prejdete na stránku IAM & Admin > IAM, kde povolíte prístup zadaním emailovej adresy nového administrátora, alebo upravením povolení existujúceho používateľa.

Pre administrátora vyberiete rolu Billing Account Administrator

Ako drzat ucty google cloud pod kontrolou DASE BLOG

Okrem administrátorov je vhodné mať duplicitne nastavené aj spôsoby platby. Google Cloud je naviazaný na kreditnú/debetnú kartu, ktorú je potrebné zadať pri zriaďovaní účtu.

Ak karta expiruje alebo ju zablokujete, Google vám v prípade pretrvávajúceho problému s platbou po uplynutí ochrannej lehoty pozastaví účet. 

Možno si poviete, že by bolo lepšie platiť za cloudové služby faktúrou. Sklamem vás. Pre platby na faktúru je potrebné spĺňať niekoľko podmienok:

  • musíte byť zaregistrovaný ako firma minimálne jeden rok
  • očakávate, že v službe Google Cloud miniete minimálne 40 000 USD ročne
  • fakturácia musí byť v danej krajine dostupná, čo na Slovensku nie je

Ak nechcete presunúť firmu do Rakúska, nezostáva vám nič iné, iba použiť kreditnú kartu.

Tú si nastavíte v Google Cloud konzole na stránke Billing. Táto stránka slúži na celkovú správu platieb za cloud, takže sa k nej ešte niekoľko krát vrátime. 

Ako drzat ucty google cloud pod kontrolou DASE BLOG

 

Upozornenia na prekročenie rozpočtu

Google Cloud ponúka jednu veľmi užitočnú funkciu – nastavenia rozpočtu a upozornení pri jeho prekročení. Nájdete ju na stránke Billing v cloud konzole. 

Pri vytváraní rozpočtu si určíte na aké časové obdobie sa bude rozpočet vzťahovať (mesačné, štvrťročné, ročné alebo vlastné). Vyberiete projekty, prípadne špecifikujete služby, ktoré chcete do rozpočtu zahrnúť.

Stanovíte výšku rozpočtu a nastavíte upozornenia. Pri nich je vhodné zvoliť niekoľko prahových hodnôt. Napríklad 50%, 90% a 100% hodnoty rozpočtu. Budete tak priebežne upozorňovaní na úroveň čerpania rozpočtu a vyhnete sa nemilým prekvapeniam.

Ako drzat ucty google cloud pod kontrolou DASE BLOG

Prehľady fakturácie

Vaša faktúra vám povie, koľko budete platiť, ale prehľady fakturácie vám povedia, prečo a z čoho výška tejto platby vychádza.  

Po nastavení fakturačného účtu a upozornení by ste mali čo najskôr povoliť export platieb do BigQuery, pretože tieto údaje nie sú retroaktívne, nezapisujú sa spätne. Urobíte tak v cloud konzole na stránke Billing > Billing Export.

Exportované údaje sa dajú analyzovať priamo v BigQuery, ale pre užívateľa býva jednoduchšie pracovať s niektorým z reportovacích nástrojov.

V DASE používame prehľadný dashboard v Looker Studiu. Ak by ste taký chceli, pokojne sa nám ozvite 😉

Ako drzat ucty google cloud pod kontrolou DASE BLOG

Prehľady fakturácie môžete analyzovať aj priamo v Google Cloud na stránke Billing. Slúži k tomu niekoľko podstránok – Reports, Cost table alebo Cost breakdown.

Nebudeme ich podrobne popisovať, pretože ich použitie je dostatočne intuitívne. Údaje môžete filtrovať podľa rozsahu dátumov alebo fakturačného mesiaca. Užitočné je zoskupenie podľa služby alebo SKU. 

Ako drzat ucty google cloud pod kontrolou DASE BLOG

Pár slov na záver

Veríme, že sa týmto článkom necháte inšpirovať. Implementáciou správnych postupov a využívaním nástrojov na správu nákladov môžete získať väčšiu kontrolu nad svojimi výdavkami v cloude. 

Pamätajte, že proaktívny prístup k správe nákladov na cloude je omnoho lepší, ako neskôr “plakať nad rozliatym mliekom”.