Modernejší a intuitívnejší výber zdrojov v Data Studiu

Google aktualizovali vizuál pre výber zdrojových údajov tak, aby práca s týmto často používaným prvkom bola intuitívnejšia. Odteraz je oveľa jednoduchšie rozlíšiť medzi sebou rôzne konektory, keďže každý z nich je farebne odlíšený svojím logom.

The data source picker showing multiple data source types with colored icons, and including Add data and Manage data links.

Tento nový štýl je odteraz aktívny vo vašom Data Studiu pri výbere zdrojov v dialógovom okne, ktoré sa vám otvorí pri kopírovaní dashboardu, v editore pre blendované dátové zdroje, pri extrakcii dát a tiež v editore filtrov. Výber zdrojov na hlavnom paneli bude aktualizovaný v budúcom vydaní.

Viac na: Google Support

Google Ads tag je odteraz dostupný aj pre server-side GTM kontajnery

Server-side Tag Manager umožňuje presunúť vaše remarketingové Google Ads tagy z webu na server. Najväčším benefitom presunutia značiek na server je eliminácia množstva javascriptových kódov, ktoré by sa inak museli spúšťať na stránke. Server-side GTM vám tak pomôže zlepšiť rýchlosť načítania webu. Kompletný návod k nastaveniu serverových Google Ads značiek nájdete v dokumentácii od Googlu.

Viac na: Google Support

Sekcia Insights rozšírená o atribučné dáta

Google predstavil nový súbor prehľadov (Insights) vo vlastníctvach Google Analytics 4 zameraných na konverzné cesty. Tieto štatistiky zobrazujú najbežnejšie individuálne kanály prvého kontaktu so stránkou až po poslednú interakciu a tiež najbežnejšie kombinácie kanálov pre multikanálové cesty. Tieto údaje môžete ďalej analyzovať v prehľade Konverzné cesty.

Viac na: Google Support

Oprava chyby pri blendovaní tabuľky samej na seba

Google (konečneee!) opravil chybu, ktorá sa vyskytovala pri blendovaní tabuľky samej na seba. Ak ste takýto typ blendovania používali, odporúčame vám skontrolovať vaše dashboardy. Táto zmena nijakým spôsobom neovplyvní grafy používajúce kombináciu viacerých tabuliek ani grafy používajúce všetky dostupné dáta z blendovanej tabuľky.

Pred opravou: Tabuľky, ktoré používajú iba podmnožinu dostupných dát z blendovaného zdroja, v ktorom sa blendujú dáta samé na seba, nezoskupujú správne dimenzie ani agregované metriky, čo má za následok duplicitné riadky v tabuľke.

Po oprave: Tabuľky vychádzajúce z takýchto blendovaných zdrojov odteraz budú údaje správne zoskupovať a agregovať, t.j. nebudú sa vytvárať duplicitné riadky v tabuľke.

Viac na: Google Support

Zvýšenie limitu pre ukladanie dát z Cloud Console do CSV

Krátka správa pre priaznivcov a používateľov BigQuery. Google zvýšil limit pre ukladanie výsledkov query z Cloud Console do CSV formátu. Aktuálne je limit nastavený na 10 MB, predtým bol limit nastavený na 16 tisíc riadkov. Samozrejme, viete si uložiť výsledky query do samostatnej BigQuery tabuľku a následne exportovať tú. Takýmto spôsobom obídete limit 10 MB v prípade, že by vám takýto limit nepostačoval.

Viac na: Google Support