Po veľkých a dlho očakávaných novinkách v uplynulých mesiacoch (nový Google Analytics 4, Tag Assistant v GTM, konektor pre GA4 v Data Studiu a iných) sa november môže cítiť ukrivdený, že žiadna analytickú bombu neprináša. Google však prišiel s množstvom malých vylepšení vo svojich nástrojoch. Poďme sa na najnovšie novinky spoločne pozrieť:

Google Analytics

Conversions Insights
Sekcia Insights v novom GA4 umožňuje používateľom ľahko zistiť najdôležitejšie informácie zo svojho účtu. Najnovšie do tejto sekcie pribudol aj report pre konverzie založený na last-click atribúcii. Užívateľ si tak veľmi rýchlo urobí prehľad o tom, ktoré kanály mu prinášajú najviac transakcií a obratov.

Cross-domain meranie
Nový GA4 odteraz umožňuje trackovanie naprieč doménami. Princíp je rovnaký ako v prípade Univerzal Analytics, ale nastavenie cross-domain trackovania je oveľa jednoduchšie. Ak aj vy potrebujete merať viacero domén v jednom vlastníctve, odporúčam vám pozrieť si tento návod.

Filtrovanie dát
Vývojári GA4 mysleli aj na filtrovanie internej návštevnosti a prišli s novými typmi filtrov: Internal Traffic Filter a Developer Traffic Filter. Spísali sme aj návod ako nastaviť filter internej návštevnosti.

data filter internal traffic ga4

Remarketingové publiká z GA4
Publiká, ktoré sú zbierané vo vlastníctve Google Analytics 4 je odteraz možné používať v kampaniach vo vyhľadávacej sieti Google Ads. Aby ste tak mohli urobiť, potrebujete mať povolenú funkciu Google Signals a prelinkované GA4 vlastníctvo s vaším Google Ads účtom. Kompletný návod k prepojeniu GA4 a Google Ads nájdete tu.

Google Data Studio

Číselné parametre typu Integer
Doteraz bolo možné vytvoriť parametre typu text, číslo a logická hodnota (boolean). Číselný parameter môže byť po novom typu Integer (celé čísla) alebo Float (desatinné čísla).

Nové polia pre vlastníctva GA4
Data Studio konektor pre GA4 vlastníctva bol doplnený o niekoľko nových dimenzií a metrík. Konkrétne sú to: Average purchase revenue, Purchase revenue, Total ad revenue, Total revenue, Transactions, Audience ID, Audience name, Operating system with version, Signed in with user ID, ARPU, Operating system a OS version.

Nové polia v YouTube konektore
YouTube konektor v Data Studiu odteraz pozná nové metriky: Average Watch Time a Total Watch Time. Tieto údaje boli v Data Studiu dostupné aj predtým, ale vo forme neagregovaných číselných dimenzií. Ak ste vo svojich reportoch používali tieto dimenzie, je potrebné obnoviť zoznam polí pre váš YouTube dátový zdroj.

novinky data studio vlastné polia

Editácia vlastných polí priamo z reportu
Ak ste si vytvorili vlastné pole na úrovni dátového zdroja a neskôr ste ho chceli upraviť, museli ste sa k nemu doklikať cez editáciu dátového zdroja. Odteraz môžete vaše kalkulované vlastné polia upravovať priamo z reportu a to tak, že kliknete na „fx“ alebo „@“ pri konkrétnej dimenzii, metrike alebo parametri, priamo v zozname dostupných polí.

 

Podmienené formátovanie buniek v kontingenčných tabuľkách
Podobne ako v prípade obyčajných tabuliek, už aj na kontingenčné tabuľky môžete aplikovať podmienené formátovanie pomocou farebnej schémy. Vaše reporty tak budú ešte prehľadnejšie.

Referenčné čiary založené na parametroch
Referenčné čiary sú vynikajúcim nástrojom na znázornenie hodnoty KPI vo svojich grafoch. Odteraz môžete naviazať referenčné čiary na parameter, takže užívateľ si bude môcť zobraziť rôznu referenčnú čiaru podľa toho, akú hodnotu parametra si vyberie vo vstupnom poli. Viac o referenčných čiarach sa dočítate tu.

Google Tag Manager

Vylepšené hromadné akcie
Po možnostiach hromadného pauzovania a mazania prvkov bola pridaná možnosť ich hromadnej editácie. Hromadná editácia je možná pre spúšťače na úrovni tagov. Viac o možnostiach hromadných akcií sa dočítate v tomto článku.