Vylúčenie odkazujúcich zdrojov konečne v Google Analytics 4

Všetci majitelia webových stránok, ktorý potrebujú používať GA4 vlastníctvo pre viac ako jednu doménu môžu oslavovať! Vylúčenie odkazujúcich zdrojov je odteraz možné aj v GA4 vlastníctvach. Podmienky pre identifikáciu týchto domén nastavíte v sekcii Admin > Data Streams > Web > More Tagging Settings.

unwanted referrals GA4

Existuje ešte jedna možnosť ako vylúčiť odkazujúci zdroj – je ním parameter ignore_referrer, ktorého hodnota má byť nastavená na „true“ pre konkrétne stránky alebo eventy, ktoré nechcete identifikovať ako odkazujúce zdroje. Toto riešenie je však vhodné skôr pre niektoré konkrétne situácie a nie pre vylúčenie konkrétnej domény – na to použite radšej nastavenie Unwanted referrals.

Viac na: Google Support

Publikácia reportov v Data Studiu

Poznáte to – pozeráte si report v Data Studiu a zrazu sa nejaký element začne pohybovať po obrazovke. Nie nie je to scéna z hororového filmu, je to štandardný jav, keď na reporte pracuje napríklad váš kolega. Reporty v Data Studiu sú totiž aktualizované v reálnom čase. Odteraz je však dostupná nová funkcia, kedy sú všetky zmeny najskôr ukladané do draftu a zverejnia sa až vtedy, keď zmeny vypublikujete. Podobne ako v Google Tag Manageri. Možnosť publikácie reportov nastavíte vo File > Publishing Settings.

V pravom hornom rohu sa vám následne objaví tlačidlo na publikovanie reportu. Aktuálne síce nie sú dostupné žiadne pokročilé možnosti, ako napr. verzionovanie, ale už aj teraz je to výrazný krok dopredu.

Data studio publishing report

Viac na: Google Support

Podmienené formátovanie IF v Data Studiu

Podmienené výrazy vyhodnotia vstup a vrátia výsledok ak je splnená zadefinovaná podmienka. Toto je základ všetkých progamovacích jazykov, ale podmienené výrazy fungujú aj v kalkulovaných poliach v Data Studiu, konkrétne ide o funkcie: Searched CASE, Simple CASE a nová funkcia IF.

S podmieneným výrazom IF môžete „naprogramovať“ jednoduché rozhodovacie algoritmy v Data Studiu, na ktoré ste doteraz museli používať pomocné výpočty v Google Sheets. Ak nayvše použijete parametre, o ktorých sme písali v tomto článku, získate veľmi silný nástroj, ktorým vylepšíte vaše reporty. A ako IF funkcia v Data Studiu vyzerá?

IF(Actual Sales > Forecast SalesBonus * 1.2, Bonus)

Viac na: Google Support

BigQuery API pre server-side GTM

Začiatkom marca Google predstavil BigQuery API pre server-side GTM. Čo to pre nás znamená?

Odteraz môžete posielať dáta od klienta priamo na endpoint, teda do BigQuery. Server-side kontajner bude v tomto prípade použitý ako samostatný systém na zbieranie dát. Nemusíte na to používať obchádzku cez Google Analytics. Táto téma je však príliš rozsiahla, takže sa jej určite povenujeme v niektorom z ďalších článkov. Ak vás však téma zaujala, odporúčame článok od Sima Ahavu.

Viac na: Blog Sima Ahavu