Diagnostický nástroj na kontrolu tagov

Pomocou nástroja Diagnostika značiek môžete detekovať a rovno aj opraviť problémy so značkami na svojom webe a zabezpečiť tak presnosť zhromažďovania údajov. K nástroju na diagnostiku značiek máte prístup nielen z Google Tag Managera, ale aj zo služieb Google Ads a Google Analytics.

diagnostika značiek

Nástroj na diagnostiku značiek zobrazuje nasledujúce stavy kvality značiek, aby sa zdôraznili zistené problémy, ich závažnosť. Nástroj vám tiež dáva tipy, ako chyby opraviť. Po oprave problému sa stav automaticky aktualizuje. Dostupné stavy značiek:

  • Výborný – znamená, že so značkou Google neboli zistené žiadne problémy. Pre tento stav kvality údajov neuvidíte žiadne problémy, pretože vaše značky sa považujú za plne optimalizované. Nezabudnite však naďalej kontrolovať stav kvality značky, pretože pri zistení nových problémov sa stav môže zmeniť.
  • Dobrý – znamená, že so značkou Google neboli zistené žiadne problémy, no nástroj vám poskytne aspoň jedno odporúčanie na zlepšenie kvality značky.
  • Vyžaduje pozornosť – znamená, že problém so značkou Google si vyžaduje vašu pozornosť. Problém by sa mal vyriešiť, ale nie je kritický.
  • Naliehavé – znamená, že bol zistený naliehavý problém so značkou Google, ktorý musíte okamžite opraviť, aby sa zachovalo meranie.

Viac na: Google Support

Reklamné segmenty v Google Analytics 4

Zaujímavá funkcia pribudla v Google Analytics 4, konkrétne v sekcii Advertising. Odteraz môžete vidieť počet používateľov, ktorí sú vhodní na remarketing a prispôsobenie reklám v službe Google Ads. Samostatnú sekciu nájdete v Advertising > Tools > Advertising segments.

advertising segments

Reklamné segmenty GA4 sú synonymom segmentov publika v správcovi publík Google Ads. Naopak, veľkosť reklamných segmentov sa líši s veľkosťou publík v službe Google Analytics.

Viac na: Google Support

Extra porcia noviniek v Looker Studiu

Vývojárom Looker Studia a externým partnerom sa v júni roztrhlo vrece s novinkami. A niektoré z nich sú skutočne zaujímavé:

  • Nové konektory –  medzi partnerské konektory pribudli napr. Instagram Insights, Bing Webmaster Tool, TikTok Organic, LinkedIn Company Pages, X / Twitter Public Data a iné.
  • Zoskupenie údajov – využite možnosť zoskupenia údajov bez CASE funkcie, Regexu, či SQL. V Looker Studiu zoskupíte údaje do rozsahov už aj vďaka natívnej funkcii.
  • Zoskupenie pre ostatné hodnoty – v nastaveniach grafov je možné zoskupiť a agregovať hodnoty mimo určených limitov do jednej zoskupenej kategórie „Other“.
  • Nové možnosti štýlovania – štýlovanie grafov typu „Časová os“, resp. štýlovanie štítkov údajov prešli úpravami a obsahujú viacero možností pre vyšperkovanie vizuálnej stránky grafov.

Viac na: Google Support

Aktualizácia atribučného modelu v Google Analytics 4

V priebehu júna prebehla aktualizácia data-driven atribučného modelu v Google Analytics 4 tak, aby model presnejšie zohľadňoval pripisovanie pre platené kanály. Stávalo sa totiž, že konverzie, ktoré by mali spadať pod platené kanály sa pripísali organickému vyhľadávaniu. Tento problém nastával najmä pri single-page aplikáciách, keď parameter gclid nezostane dostupný naprieč prehliadanou stránkou.

Postrehli ste túto zmenu na dátach? Ak áno, ako výrazne? Podeľte sa o vaše zistenia dolu v komentároch.

Viac na: Google Support