Data-driven

Prístup data-driven znamená robiť strategické rozhodnutia na základe analýzy a interpretácie údajov. Tento prístup napríklad umožňuje spoločnostiam skúmať a organizovať svoje údaje s cieľom lepšie porozumieť požiadavkám svojich zákazníkov.