S Data Studio Community Visualizations posuniete vaše reporty na nový level

Poznáte ten pocit, keď chcete v Data Studiu vizualizovať vaše dáta užívateľsky prívetivým spôsobom, ale ste limitovaní možnosťami tohto nástroja. Na znázornenie funnelu v Data Studiu existuje množstvo „hackov“, ani jeden z nich však nie je to pravé orechové. Ale pozor, začalo sa blýskať na lepšie časy!

Data Studio Community Visualizations umožňuje vytvárať a integrovať vlastné komponenty postavené na báze JavaScriptu, ktoré následne môže ktokoľvek používať v svojich reportoch. Zatiaľ je takýchto komunitných komponentov len zopár, ale nájdete medzi nimi aj chuťovky ako napríklad Gantov diagram, už spomínaný funnel, ale napríklad aj Country/Currency selector, vďaka ktorému bude váš report oveľa intuitívnejší na používanie.

Nové komuntitné komponenty do Data Studia nájdete tu.

Community visualizations - Google Data Studio news

Ak chcete pridať niektorý z komponentov do vášho reportu, vyberiete si ho z ponuky na hornej lište pod „Community chart“.

Community chart Google Data Studio - how to use

Viac na: Google Blog

Target ROAS bid simulator pre Google Ads

Simulátory cenových ponúk pre kampane s manuálnym nastavovaním bidu a pre cieľovú CZA poznáme v Google Ads už nejaký ten piatok. Teraz k nim pribudla aj stratégia target ROAS. Ako vám tento simulátor môže pomôcť? Nájdete vďaka nemu hodnotu cieľovej ROAS, pri ktorej sú vaše kampane najefektívnejšie.

Target ROAS bid simulátor zobrazuje vzťah medzi návratnosťou nákladov na reklamu a vašimi kľúčovými metrikami. Nastavte v simulátore vyššiu, resp. nižšiu hodnotu ROAS a na základe historických dát za posledných 7 dní vám systém ukáže, aký výkon by mala vaša kampaň pri tomto nastavení. Používanie je intuitívne, ale o tom pri Google produktoch už hádam ani hovoriť nemusíme.

Target ROAS bid simulator for Google Ads - news

Viac na: Google Support

Šikovná fičúrka pre analytikov-negrafikov

Väčšinou platí, že analytici nemajú príliš veľké vlohy na grafiku. Google si to zjavne uvedomuje, keď do Data Studia pridal fičúrku, ktorá vám navrhne tému z farieb z obrázku. Vložte do Data Studia napríklad logo firmy, kliknite na neho pravým a vyberte možnosť „Extract theme from image“. Voilà, hotovo! Odteraz budú vaše reporty v korporátnych farbách.

Extract theme from image - feature in Data Studio

Viac na: Google Support

Google testuje vlastné dimenzie pre Google Ads

Mať správnu a logickú štruktúru názvov je absolútnym základom a je jedno, či sa bavíme o Google Ads, Google Analytics, alebo Google Tag Manageri. Niekedy však ani to nemusí stačiť a účet sa stáva neprehľadný. Google momentálne testuje vlastné dimenzie pre Google Ads, čo by mohlo byť pre správcov rozsiahlych účtov ako dar z neba.

Pozor, vlastné dimenzie v Google Ads nie je to isté ako v Google Analytics!

Vlastné dimenzie v Google Ads vám umožnia pridávať označenia ku kampaniam, cez ktoré následne bude možné zgrupovať dáta a vytvárať agregované prehľady. Zmysel to má napríklad v prípade, ak chcete vedieť porovnávať výkon kampaní naprieč kategóriami v e-shope, resp. službami.

To však nie je všetko. Okrem primárnej dimenzie je možné vytvoriť aj sekundárnu dimenziu pre hlbšiu analýzu kampaní. Potenciál tejto novinky je obrovský, čo myslíte?

Viac na: Google Support