Webová analytika

Je to proces, ktorý analyzuje, ako sa správajú návštevníci webovej stránky. Najčastejšie sa pri nej využívajú analytické nástroje Google Analytics 4, Google Tag Manager a Google Data Studio.

 

Google Analytics ponúka rôzne prehľady. Získané dáta o našich návštevníkoch nám následne pomôžu prispôsobiť stránku ich potrebám. Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že na stránke nakúpia, alebo vykonajú inú požadovanú konverziu.