URL

URL je skratka zo slov Uniform Resource Locator, teda jednotné určenie zdroja. Je to presná adresa nejakého zdroja (napríklad webstránky, dokumentu) na webe. URL je podmnožinou URI