URI

URI je skratka zo slov Uniform Resource Identifier, teda jednotný identifikátor zdroja. Zjednodušene povedané, je to meno, ktoré identifikuje nejaký zdroj. URI, ktoré obsahuje aj spôsob, ako sa k danému zdroju dá dostať, je URL. Všetky URL sú zároveň URI, no naopak to neplatí.

 

V Google Analytics sa s touto skratkou stretnete v niektorých reportoch v spojení “Idetifikátor URI požiadavky” (Request URI). Uvádzame príklad pre jednoduchšie pochopenie: 

  • URL stránky: http://www.example.com/foldername/page.html
  • Názov domény: www.example.com
  • Request URI: /foldername/page.html