Spúšťač (Trigger)

Spúšťač, alebo trigger je jedna z troch základných inštancií, ktoré používa Google Tag Manager. Trigger je v podstate JavaScriptová funkcia, ktorej úlohou je sledovať, či v prehliadači nastala špecifická udalosť. Triggerom môže byť:
  • Page View (gtm.js) 
  • DOM Ready (gtm.dom)
  • Window Loaded (gtm.load)
  • Click - All Elements (gtm.click)
  • Click - Just Links (gtm.linkClick)
  • Element Visibility (gtm.elementVisibility)
  • Form Submission (gtm.formSubmit)
  • Scroll Depth (gtm.scrollDepth)
  • YouTube Video (gtm.video)
  • Vlastná udalosť

 

Platí pravidlo, že ak má byť určitá značka (tag) odpálená, musí mať nastavený aspoň jeden trigger, ktorý ju môže odpáliť .