Session storage

Session Storage je typ webového úložiska, ktoré umožňuje webovým aplikáciám ukladať informácie na strane užívateľa, a to v pamäti prehliadača. Najväčší rozdiel medzi Session Storage a súborom Cookie je v kapacite úložiska. Zatiaľ čo Cookie umožňuje ukladať dáta do 4 kB, Session Storage má kapacitu až 10 MB. Údaje uložené v Session Storage sa vymažú ihneď po ukončení relácie (Session). Ak potrebujete uložiť údaje na dlhšiu dobu ako po dobu jednej relácie, použijete Local Storage.