Local storage

Local Storage je typ webového úložiska, ktoré umožňuje webovým aplikáciám ukladať informácie na strane užívateľa, v pamäti prehliadača. Najväčší rozdiel medzi Local Storage a súborom Cookie je v kapacite úložiska. Zatiaľ čo Cookie umožňuje ukladať dáta do 4 kB, Local Storage má kapacitu až 10 MB. Údaje uložené v Local Storage sa vymažú po dátume expirácie. Ak potrebujete uložiť údaje len pre aktuálnu reláciu Session, použijete Session Storage