Scroll depth

Scroll Depth, alebo aj hĺbka posunu udáva, pokiaľ sa užívateľ zoscrolloval počas jeho návštevy na stránke. Hodnota Scroll Depth je uvádzaná zvyčajne v percentách, kde 0% je začiatok viewportu a 100% je koniec stránky. Pre meranie Scroll Depth sa použíma špecifický trigger v Google Tag Manageri.

 

Scroll Depth sa používa na analýzu toho, či užívateľ videl obsah na webe, napríklad článok. Existujú metódy, ako Scroll Depth použiť len na konkrétnu sekciu stránky, vďaka čomu získate presnejšie dáta. Postup, ako Scroll Depth nastaviť nájdete v článku: Úspešný blog #1: Kedy je článok skutočne prečítaný?