Návštevník (Visitor)

Pojem návštevník predstavuje používateľa internetu, ktorý navštevuje webové stránky. V analytickom ponímaní nie je návštevník považovaný za jednu osobu, ale za jedno zariadenie, resp. prehliadač. Ak si napríklad jeden používateľ prezrie ráno stránku v prehliadači Google Chrome na svojom počítači a následne si po ceste do práce pozrie tú istú stránku v mobilnom telefóne cez mobilný prehliadač Safari, tak sa tento jeden používateľ zobrazí v Google Analytics ako dvaja návštevníci, aj keď obe akcie vykonal ten istý používateľ. Je tomu tak preto, že v súčasnej dobe nevieme spoľahlivo identifikovať používateľa naprieč zariadeniami alebo prehliadačmi.

 

Špeciálnym prípadom návštevníka je unikátny návštevník (unique visitor), ktorého vieme anonymne identifikovať pomocou ukladaných cookies v prehliadači. To znamená, že ak používateľ napríklad navštívil rovnakú stránku viackrát za jeden deň z rovnakého prehliadača a zároveň povolil ukladanie cookies, ktoré mu vytvorili anonymný identifikátor, a tak ho Google Analytics vie spoľahlivo klasifikovať ako jedného návštevníka namiesto viacerých.