Unikátni návštevníci (Unique visitors)

Táto metrika v súčastnosti v Google Analytics nejestvuje. V roku 2014 bola premenovaná na metriku Užívateľ (User)